"Spännande projekt som sticker ut ur mängden"

Kajsa Persson fick in en fot på Granitor Properties redan under Civilingenjörsutbildningen inom Väg- och Vattenbyggnad och jobbar idag som Projektingenjör. Vad var det som lockade en nyexaminerad talang som Kajsa till företaget? Läs intervjun med Kajsa som berättar om det bästa med jobbet inom Entreprenad, om karriärsresan och utvecklingsmöjligheterna.

Berätta lite kort om din bakgrund

– Jag heter Kajsa Persson och jobbar som projektingenjör på Granitor Properties inom Entreprenad. Jag tog examen år 2020 från Civilingenjörsutbildningen inom Väg- och Vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola. Jag började därefter jobba som produktionsledare på ett av våra nyproduktionsprojekt i Malmö innan jag sedan fick tjänsten som projektingenjör. Under min studietid hade jag både sommarjobb och praktik på Grantitor (då Midroc) och skrev även examensarbete i samarbete med Granitor.

Hur kom du i kontakt med Granitor?

– Jag hade hört väldigt gott om Granitor då jag hade en kontakt som jobbade på företaget. I samband med att jag började läsa Väg- och Vatten kändes det därför naturligt att undersöka möjligheterna till sommarjobb. Min första sommar jobbade jag delvis ute i produktionen och hjälpte även till lite på kontoret. Jag fortsatte sedan ha kontakt med företaget inför de kommande somrarna och sommarjobbet utvecklades sedan till en praktik ute i produktionen en dag i veckan medan jag pluggade.

Vad var det som lockade dig till Granitor?

– Jag tyckte att Granitor hade väldigt spännande projekt som stack ut ur mängden. När jag sedan började sommarjobba och praktisera så träffade jag många härliga kollegor som jag lärde mig mycket av. Granitor kändes utmanande, spännande och ett företag jag kunde se en långsiktig karriär inom. Eftersom Granitor dessutom både har en beställarsida och en entreprenadsida fick jag en insikt i hela byggprocessen och på vilket sätt man arbetar i de olika skedena.

Hur skulle du beskriva din praktik på Granitor?

– Min praktik började med att jag hade sommarjobb under några somrar. Jag var då delvis ute i produktionen och delvis inne på kontoret. När jag sedan påbörjade min praktik var jag ute i produktionen på ett projekt i Hyllie ungefär en dag i veckan. Både sommarjobben och praktiken var såklart väldigt lärorika. Dels får man en tydligare bild av det som man läser i skolan och dels var det motiverande att känna att ens kunskaper förbättrades. Det var kul att komma i kontakt med personer med så mycket olika kunskaper och erfarenheter. Mina arbetsuppgifter under praktiken var extremt varierande. Det var alltifrån hantera tillval och slutdokumentation till att hjälpa produktionsledarna med mer praktiska uppgifter. Men alla erfarenheter var väldigt nyttiga då jag själv började som produktionsledare efter examen.

Hur var det att skriva ditt exjobb på Granitor?

– Att skriva exjobb på Granitor var spännande främst för att vi fick möjlighet att intervjua så många olika personer med olika roller på företaget. Det gav oss så mycket bra information till arbetet och våra analyser. Vi fick även hjälp att skaffa kontaktuppgifter till andra företag och även väldigt mycket bra input från vår egen handledare på Granitor. Att ha någon som granskar examensarbetet ur ett företagsperspektiv mer än ett akademiskt perspektiv gör att man kan analysera sitt eget arbete ur flera olika vinklar och lära sig mer.

Vad fick du för stöd och bemötande på Granitor som student?

– Jag fick alltid väldigt bra bemötande från alla personer jag mötte på företaget. Jag visste att mina medarbetare alltid hade mig i åtanke trots att jag "bara" var praktikant och student. Det kändes som att Granitor värdesatte mig och såg en framtid för mig på företaget, precis som jag själv gjorde.

Vad tar du med dig från din tid som student på Granitor?

– Framförallt tar jag med mig kontakterna jag skapade under praktik- och exjobbsperioden. Det har gjort att jag känt mig hemma både ute i produktionsmiljön och inne på kontoret eftersom jag redan har lärt känna personer på företaget och hos våra samarbetspartners. Sen tog jag även med mig mycket praktiska erfarenheter som kan skilja sig en del från det teoretiska som man lär sig i skolan. Jag tror att kombinationen av båda de kunskaperna betyder mycket när man kommer ut i arbetslivet.

Vad gör en projektingenjör? Vad jobbar du främst med för projekt?

– Rollen som projektingenjör är väldigt bred och arbetsuppgifterna kan variera lite beroende på i vilket skede av projektet man blir involverad. Just nu jobbar jag främst med inköp och upphandlingar av underentreprenörer. Jag sköter då hela upphandlingsprocessen från förfrågningsunderlag till färdig upphandling och alla steg däremellan. Det gäller både entreprenader av större omfattning och mindre köp. Som projektingenjör är man även med under projekteringsskedet samt tillvalsprocesser, så det brukar vara många bollar i luften samtidigt. Jag jobbar endast med bostadsprojekt, både hyres- och bostadsrätter. Det som är extra roligt med projektingenjörsrollen är även att man sitter mycket ute på byggarbetsplatserna och fortfarande är nära produktionen.

Vad är det bästa med att jobba på Granitor?

– Det bästa med Granitor är de härliga kollegorna och allt man kan lära från dem. Jag känner mig lyckligt lottad som får jobba med människor som man alltid kan prata och skoja med. Sen är såklart att Granitor har väldigt varierande och nytänkande projekt något som är spännande och utmanande. Det känns som att inget projekt är det andra likt och därav utvecklas man ständigt. På Granitor jobbar jag både självständigt men också tätt med mina kollegor. Det finns alltid stöd och någon att bolla med vad det än gäller.

Kulturen på Granitor, hur beskriver du den i det dagliga arbetet?

– Jag tycker att kulturen på Granitor är väldigt öppen och härlig. Till exempel jobbar beställare och entreprenörer tätt och på samma kontor, vilket gör det väldigt lätt att ha en öppen dialog. Jag har väldigt roligt med mina kollegor och det är kul att det ordnas aktiviteter både för hela organisationen men även för de mindre projektgrupperna.

Vad är ditt bästa tips till studenter som är nyfikna på Granitor?

– Mitt bästa tips är att ta kontakt med Granitor på t.ex på branschdagen och lunchföreläsningar och ställa många frågor. Läs på om företaget på LinkedIn eller hemsidan. Granitor har även ibland mentorer på V-programmets mentorskapsprogram, vilket är ett bra sätt att knyta kontakter.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

"Jag inspireras av produktionen, att skapa något och se det växa fram"

Christian Ahlkrona är utbildad byggnadsingenjör från Helsingborg och jobbar som projektchef på Granitor Properties med sina drömprojekt i hemstaden.

Läs nästa intervju