{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

I Brf Life kommer vi endast att ha en central gemensam tvättstuga. I den har vi industriella tvättmaskiner som är effektivare och använder mindre vatten och energi. Dessutom tvättar de bättre, så att kläderna blir renare på ett skonsamt sätt!

Linn Runquist, Projektchef Granitor Properties

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Exempel på energilösningar

Mekanisk till-och frånluft

Vi använder oss av mekanisk till-och frånluft och köksfläktar i kolfilter. Vilket ger minskad klimatpåverkan och energikostnader.

Solceller på taken

Vi placerar solceller på hustaken som förser husen med egenproducerad och helt förnybar el.

Vakuumtoaletter

Vakuumtoaletter eller snålspolande toaletter och vattenkranar som gör att din vattenförbrukning minskar.

Lågenergihus

Bra isolering och lufttäthet ger bostadsrättsföreningen låga uppvärmningskostnader.

Energisnåla vitvaror

Lågenergihus med effektiva armaturer och energisnåla vitvaror som kyl, frys, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin och ugn.

Sedumtak

Tak med sedum gör att dagvattenrinningen fördröjs och växternas isolerande effekt hjälper till att spara energi.

Behovsstyrning

Automatisk behovsstyrning av ljus i t ex trapphus, entréer, tvättstuga eller förråd.

Geoenergi

Uppvärmning genom geoenergianläggning. Byggnaderna i samma kvarter tar tillvara på varandras restvärme.