Tänk gärna på det här

Standbyläge

Strunta i standbyläget och skippa viloläget på datorer. Stäng av istället, du kan spara upp till 200 kWh per år.

Ledlampor

Byt till energisnåla ledlampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

Varmvatten

Hushåll med ditt varmvatten. Byt till effektiva munstycken så kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40%

Uppvärmning

Minska uppvärmningsbehovet. Se över tätningslister i fönster och dörrar så att det inte drar.

Energisnåla vitvaror

Vid byte av vitvaror, köp energisnåla produkter.

Elanvändning

Undvik att använda sådant som drar mycket el som t ex elburen golvvärme, torktumlare, torkskåp och bastu.

Lampor

Släck lampor som inte behöver vara tända i de rum du inte befinner dig i.

Inomhustemperatur

Ha en lagom inomhustemperatur, sänk till 20 grader.