"Vi ser potentialen och vågar testa nya grepp"

Intervju med Erik Herder, projektchef på Granitor Properties.

En händelserik vardag i en entreprenörsdriven organisation lockade Erik Herder till Granitor. I rollen som projektchef med ansvar för utveckling av nya bostäder är han med och driver projekt från markköp och hela vägen fram till färdig byggnad. Just nu ansvarar han för projektet West i Västra Hamnen i Malmö, 73 bostadsrätter med danskt träffsäker arkitektur.

Hur mycket påverkar du i de projekt du driver?
– Tillsammans med mina närmsta kollegor påverkar jag mycket, säger Erik Herder. Vi diskuterar vad och hur vi ska bygga och identifierar kunden redan i ett tidigt skede. Det är förstås ett större lagarbete också, jag kommer i kontakt med många olika intressenter som kommuner, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och slutkunder.

Hur lång tid tar ett projekt?
– Det är olika men vanligtvis är det rätt så långa processer som löper över flera år och går igenom många olika skeden. Det är väldigt spännande.

Hur gör ni för att identifiera målgrupper för ett projekt och träffar ni rätt?
– Vi har interna workshops där jag och kollegor från säljorganisationen, marknad, kommunikation och entreprenad tillsammans spånar på möjligheterna för en specifik tomt. Oftast träffar vi rätt men andra målgrupper än de vi tänkt kan alltid dyka upp.

Vad ser du för möjligheter i dagens bostadsbyggande, en byggboom som påminner om 60-talets miljonprogram?
– Den stora skillnaden mellan dagens och gårdagens byggande är fokus på miljö och hållbarhet. Vi har idag också ett helt annat fokus på en levande boendemiljö och inte bara upprepning. Kunder ställer andra krav på bland annat ljusinsläpp, uteplatser och funktioner som tillför vardagen något. Begreppet ”Smart city” har blivit allt hetare vid exploatering av nya områden. Det innebär ett modernt sätt att se på stadsbildning där man bygger in digitala möjligheter till samspel mellan byggnader, kommunala funktioner och människor.

Har du bra exempel?
– I projektet West i Västra Hamnen som jag ansvarar för bygger vi bland annat en cykelverkstad i källaren och installerar solceller på taket. I Lund-Brunnshög skapar vi forum där vi hittar gemensamma nämnare för byggherrar, kommun och slutkunder så vi får synergier som alla vinner på.

Varför ska en bostadsköpare välja Granitor?
– Vi ser potentialen, vågar testa nya grepp och har ett långsiktigt tänk. Vi är inte lika styrda som de stora bostadsutvecklarna, vi skapar bostäder som sticker ut både utanpå och inuti.


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

"Smarta lösningar ger människor bättre möjligheter att göra en positiv skillnad"

Trendspaning med Annika Pålsson, affärschef på Midroc Properties, om smarta kontor och digitala lösningar.

Läs nästa intervju