Mikroskogen – urban grönska mitt i staden

Minskad stress, bättre koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande. Skogen har en viktig roll både för människors hälsa och för klimatet. I Embassy of Sharing utforskar man gröna möjligheter i anslutning till de kommande bostäderna i området. – Vi ser en växande trend av mikroskog i stadsmiljöer i flertalet länder, säger forskaren Johanna Deak Sjöman.

Utan träd och ett fungerande ekosystem i våra städer har vi svårt att anpassa oss till klimatförändringar. Det säger Johanna Deak Sjöman, forskare i landskapsplanering vid SLU Alnarp, som forskar inom ämnesområdet ekosystemtjänster och grönska i stadsmiljö. Skog och träd har en viktig roll för småkryp, fåglar och människor i en stad. De har även positiva effekter på människors hälsa och kan dessutom sänka temperaturen, rena luften, och minska risken för översvämningar.

– En av de bakomliggande orsakerna till mikroskogar är just trädens kapacitet att binda kol. I takt med att vi blir mer uppmärksamma på våra städers ekologiska fotavtryck kan mikroskogar komma att etableras mer här i Sverige, säger Johanna.

Mikroskog är en skogsliknande plantering, på en liten yta. Den är ofta omkring 100 kvadratmeter och passar bra i mindre parkmiljöer, skolgårdar och på bostadsinnergårdar. Den planteras i olika skikt, där träden skapar ett övre krontak, ett mellanskikt och ett markskikt med buskar längre ned.

– Det gör att boende kan vistas ute på gården en varm sommardag. En innergård utan träd kan upplevas som 45 grader när lufttemperaturen är 21 grader. Med träd upplevs temperaturen i stället som 20 grader lägre. Dessutom förbättras förhållandena inne i bostaden och gör att energiförbrukningen blir lägre.

Johanna Deak Sjöman, forskare i landskapsplanering

– Återhämtning från stress och annan utmattning blir betydligt lättare när människor har närhet till natur och gröna miljöer. Vi ska helst kunna se tre träd från vårt fönster och vi ska helst inte ha mer än 300 meter till närmaste grönområde för fysiskt och mentalt välmående,

säger forskaren Johanna Deak Sjöman.

Att dela ger mer

Precis som namnet Embassy of Sharing antyder bygger hela idén på att dela och dela med sig. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter kan vi tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre.

Lär artikeln nu

Läs mer inom Inspirerande hemma:

Framtidens boende – hållbart, smart och flexibelt

Tvättstugan kan fungera som en lounge, vardagsrummet som ett kontor och köket som en plats för odling. Hur kommer framtidens boende se ut och användas? Arkitekten Jeanette Sevegran och inredaren Josephine Wirén ska inreda Granitors visningslägenhet under H22. Här är trendspaning om hur vi kommer att bo i framtiden.

Läs artikeln nu