Mikroskogen – urban grönska mitt i staden

Minskad stress, bättre koncentrationsförmåga och ökat välbefinnande. Skogen har en viktig roll både för människors hälsa och för klimatet. I Embassy of Sharing utforskar man gröna möjligheter i anslutning till de kommande bostäderna i området. – Vi ser en växande trend av mikroskog i stadsmiljöer i flertalet länder, säger forskaren Johanna Deak Sjöman.

– Det gör att boende kan vistas ute på gården en varm sommardag. En innergård utan träd kan upplevas som 45 grader när lufttemperaturen är 21 grader. Med träd upplevs temperaturen i stället som 20 grader lägre. Dessutom förbättras förhållandena inne i bostaden och gör att energiförbrukningen blir lägre.

Johanna Deak Sjöman, forskare i landskapsplanering

– Återhämtning från stress och annan utmattning blir betydligt lättare när människor har närhet till natur och gröna miljöer. Vi ska helst kunna se tre träd från vårt fönster och vi ska helst inte ha mer än 300 meter till närmaste grönområde för fysiskt och mentalt välmående,

säger forskaren Johanna Deak Sjöman.

Att dela ger mer

Precis som namnet Embassy of Sharing antyder bygger hela idén på att dela och dela med sig. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter kan vi tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre.

Lär artikeln nu