Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder

Ett kontor som främjar en god arbetsmiljö ger rätt förutsättning för att få nöjda medarbetare – och glada medarbetare ger nöjda kunder och maximerar affärsresultatet.

Här får du goda råd för hur du skapar en kontorsmiljö där medarbetarna utvecklas och din organisation växer!

Att dina medarbetare trivs på arbetsplatsen känns som en självklar målsättning, men dagens företagsledare är inte alltid medvetna om hur stor påverkan medarbetarnas trivsel faktiskt har på affärsresultatet. En nöjd och engagerad medarbetare är ditt i särklass bästa verktyg för att skapa nöjda och lojala kunder.

En positiv inställning smittar av sig och en medarbetare som tydligt trivs på sin arbetsplats får lättare kundens förtroende. Dessutom får du behålla dina starka rekryteringar, vilket ger goda förutsättningar för att fortsätta bygga framgång.

Forskning stödjer fokus på medarbetarna

Det finns ett tydligt statistiskt samband mellan medarbetarnas välbefinnande och engagemang och nöjda kunder. En analys av samspelet mellan dessa faktorer har gjorts av Andrew Chamberlain och Daniel Zhou vid rekryteringssajten Glassdoor, och resultatet publiceras i Harvard Business Review. Analysen stöds av övrig forskning och gör det tydligt att om du vill sätta kunderna i främsta rummet gör du klokt i att även fokusera på dina medarbetares välbefinnande.

Skapa en arbetsplats där medarbetarna mår bra

Men vilka faktorer är det då som allra mest påverkar om dina medarbetare är nöjda och engagerade? Förutom självklara saker som ledarskap, kollegor, arbetsuppgifter och kanske förmåner, spelar även arbetsmiljön på kontoret en viktig roll. Vanligen tillbringar vi många timmar varje dag på kontoret så det har stor påverkan på hur vi mår och känner oss.

Kontoret påverkar hur både kunder och medarbetare uppfattar ditt varumärke och er verksamhet. Det finns några grundläggande saker att tänka på:

 • Rätt yta för rätt aktivitet
  På ett modernt kontor måste det finnas olika typer av ytor för olika typer av arbetsuppgifter. En tydlig trend som är här för att stanna är det aktivitetsbaserade kontoret, där medarbetarna inte har en egen plats utan väljer utrymme helt och hållet efter aktivitet. För att fungera måste sådana kontor vara väl genomtänkta och erbjuda tillräckligt med alternativ så att alla kan arbeta i en optimal miljö för uppgiften. I mer traditionella kontorslösningar är det viktigt att ändå försöka hitta den variation som krävs för att varje medarbetare ska få sina behov uppfyllda.
 • Rum för spontana möten
  Många goda idéer och samarbeten föds i det spontana mötet så se till att det finns lämpliga ytor som inbjuder till att dina medarbetare pratar med varandra spontant. Om alla sitter stilla i sin egen bubbla sker inga spännande synergier, och det blir heller inte så trevlig stämning. Bra ytor för sådana möten är exempelvis en kaffelounge, med gott kaffe och inbjudande sittmöbler, och där det gärna får vara liv och rörelse.
 • Underlätta avkoppling
  Möjligheten till ständig uppkoppling innebär att det kan vara svårt att sätta en tydlig gräns mellan jobb och vila. Som ledare är det därför viktigt att du hjälper dina medarbetare att koppla av. Det kan handla om allt från gemensamma pauser där ni övar mindfulness, till att skapa viloutrymmen med stora naturbilder, lugn musik, en liten porlande fontän eller kanske ljudet av fågelsång.
 • Låt varumärket sätta känslan
  Försök att låta ert varumärke återspeglas i formgivningen av kontoret. Det kan vara med enkla medel, som färger och former i linje med er grafiska profil. Det kan också vara att sätta upp tavor i lokalerna som fångar företagets identitet och berättar er företagshistoria„ eller att på något sätt anknyter till er produkt eller servicekänsla. Genom att använda ert varumärke på det här sättet skapar du stolthet hos medarbetarna och nyfikenhet hos besökare.

Läs mer inom Hållbart företagande:

Sandra von Lüders: det här ska du tänka på vid förhyrning

Fungerar det att hyra nybyggda kontor oavsett konjunktur? Och hur gör man i tider där man bara kan träffas digitalt?

Läs artikeln nu