Vad ska vi ha kontoret till?

Diskussionen om kontorets syfte är hetare än någonsin. Många företag ställer sig idag frågan: Hur ska vi använda kontoret? Och vad kommer kontoret ha för syfte i framtiden? Forskaren Lena Lid Falkman ger här sin spaning om framtidens arbetsplats.

– Det många företag och företagsledare pratar om nu, är hur de ska få folk till kontoret. Man ser en vinst med att folk möts, så det viktiga nu är att skapa ett attraktivt kontor dit medarbetare vill komma och där man kan göra sitt jobb på ett optimalt sätt.

Lena Lid Falkman, forskare i arbetsvetenskap

– Det är ofta mellan hemmet och kontoret vi kommer på nya idéer. Har man sin arbetsplats i Embassy of Sharing, så får man en väldigt bra tredje plats med en inspirerande miljö med torg, grönområde, restauranger som lockar en till kontoret, säger Lena Lid Falkman.

Lena Lid Falkman, forskare i arbetsvetenskap

– Att dela ytor kan även handla om att dela kontorsyta med en annan verksamhet på kvällar. Att lunchrestaurangen i kontorshuset blir ett kafé på kvällen. Dessutom står ju kontorslokaler helt tomma lördagar och söndagar, så där finns världens möjlighet att ta vara på outnyttjade lokaler.

Lena Lid Falkman, forskare i arbetsvetenskap

Att dela ger mer

Precis som namnet Embassy of Sharing antyder bygger hela idén på att dela och dela med sig. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter kan vi tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre.

Lär artikeln nu