Ungas röst i stadsutveckling

Ungas engagemang för en bättre framtid formar Embassy of Sharing. Åtta talanger har rekryterats till ett ungdomsråd som ska bidra till stadsdelsutvecklingsprojektet i Malmö. Här delar två av dem, Mona och Fatima, sina tankar kring uppdraget i samarbete med Fryshuset och Granitor Properties.

Det spännande samarbetet mellan Granitor och Fryshuset är nu i full gång. Först ut var en kickoff och workshop med ungdomsrådet som tog avstamp i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där de bland annat diskuterade hur fastigheterna Fyrtornet och Drivbänken ska uppfylla Agenda 2030 målen. Sten Lindquist på Granitor Properties berättade också om de tre case* som ungdomsrådet ska arbeta med under projektets gång.

Vi har pratat med Fatima Al-Yassiry (19 år) och Mona Ghasemi (22 år) som ingår i ungdomsrådet. Här berättar de om sina tankar, förväntningar och förhoppningar om uppdraget att kunna påverka och inkluderas i stadsutvecklingen. De kommer att undersöka och ta fram konkreta exempel på vad de unga önskar och efterfrågar när det gäller Embassy of Sharing i stadsdelen Hyllie. Dessutom får de inspiration för sina framtida yrkesval och arbetslivserfarenheter.

Fatima Al-Yassiry berättar

Vad fick dig att söka?
– Det som fick mig att söka var själva konceptet, något helt nytt för mig och för många andra tänkte jag. Samhällsplanering tycker jag om och det är inte så enkelt för oss unga att bidra med förslag och hjälpa till generellt, så chansen fick man utnyttja.

Hur kände du när du fick veta att du kommit med?
– Jag var rätt så förväntansfull och glad då jag kände att arbetsgruppen är unik, välkomnande och att vi tillsammans äntligen kommer att kunna förverkliga personliga drömmar men även bidra med idéer för oss och andra ungas framtid.

Vad är dina förväntningar?
– Mina förväntningar är rätt så höga och det beror på att jag tror på vad projektet är kapabelt till att åstadkomma. Arbetsmiljön är trygg och samarbete kommer att vara en drivande faktor framöver.

Vad tror du att du kommer lära dig?
– Eftersom att det är något nytt för mig så finns det mycket jag kommer kunna lära mig av. Det handlar om processerna, arbetsgruppen med sin kompetens och idéer som jag känner kommer utveckla mig och ge mig bättre förståelse och helhetsperspektiv generellt. Hållbar stadsutveckling hoppas jag på att lära mig mer av och vilka verktyg och planer man kan använda sig av för att bemöta efterfrågan men även ta hänsyn till de globala målen.

Vad ska bli roligast?

– Att sätta igång! Att börja jobba tillsammans, planera och genomföra. Det hela känns roligt och speciellt att vi försöker komma närmare andra unga och äntligen ge de chansen att vara med och avgöra hur Hyllieområdet kommer att se ut i framtiden!

Fatima Al-Yassiry

 – Jag blev otrolig glad eftersom självaste projektet ger mig mer praktiska erfarenheter om hur man arbetar med hållbara stadsutvecklingsfrågor. Eftersom jag endast har studerat hela mitt liv så tycker jag att det är så otroligt givande att få vara med och se hur andra aktörer arbetar med dessa viktiga frågor.

Mona Ghasemi

Drivbänken och FN:s hållbarhetsmål

Framtidens samhällsutmaningar formuleras i FN:s 17 globala hållbarhetsmål för hållbar utveckling. Granitor jobbar mot FN:s globala hållbarhetsmål, och tillsammans med Malmö stad även mot de mål som sattes upp av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och med Lokal Färdplan Malmö 2030, för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. I Drivbänken ligger mycket fokus på mål 11 som handlar om hållbara städer och samhällen.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet