07 juli 2021

Ungdomsråd för ökad kunskap om framtidens behov 

Midroc och Fryshuset inleder ett samarbete för att skapa ett ungdomsråd. Inom ramen för samarbetet ska Fryshuset i Malmö rekrytera ungdomar som ska bidra till stadsdelsutvecklingsprojektet Embassyofsharing i Malmö. Målet är att låta de unga påverka utvecklingen av staden och ge dem inspiration för sina framtida yrkesval.

Samarbetet innebär att Midroc ger ungdomar från Fryshuset i Malmö möjlighet att bidra till utveckling av en del av sin stad. Målet är att skapa ett ungdomsråd som ska engagera ungdomar i syfte att undersöka och ta fram konkreta exempel på vad de unga önskar och efterfrågar när det gäller stadsdelen EmbassyofSharing i Hyllie. Midrocs och Fryshusets vision är att området ska bli en värdeskapande plats och miljö för unga både idag och i framtiden.  

Samarbetet vilar på den gemensamma önskan om att driva samhällsförändring tillsammans med ungdomar i kombination med att förstärka de ungas röst och ge dem hopp om en bättre framtid. Tanken är också att öka kunskapen hos unga om hur det rent praktiskt går till att samarbeta med staden och näringslivet. 

– Vår ambition med samarbetet är att driva samhällsförändring tillsammans med unga i kombination med att förstärka de ungas röst och ge dem hopp om en bättre framtid, säger Sten Lindquist, konceptutvecklare EmbassyofSharing, Midroc.  

Ett ungdomsråd är även tänkt att fungera som en arbetsmarknadsaktivitet för unga, där Fryshuset har lång erfarenhet av att erbjuda unga meningsfull sysselsättning och utvecklande aktiviteter, för att stärka deras självförtroende och kompetens, samt ge nätverk och referenser som i förlängningen kan hjälpa unga att ta sig in på arbetsmarknaden.  

– Genom samarbetet visar vi våra unga att de är en viktig del av samhället och att deras åsikter och idéer spelar roll nu och i framtiden. Det kommer leda till ett mer hållbart samhälle, ett samhälle där vi pratar med våra unga istället för om våra unga, säger Jenny Berg-Nilson Fryshuschef i Malmö. 

Se vårt seminarium om ungdomsrådet som vi höll under Almedalen här:

Embassy of Sharing är samlingsnamnet på 7 fastigheter som byggs rakt över gatan från Hyllie station, och omfattar allt från smarta bostäder och flexibla kontor till värdeskapande mötesplatser för medvetna företag och människor. Varje fastighet har ett eget arkitektoniskt uttryck och hålls både tekniskt och innehållsmässigt samman av höga hållbarhetsambitioner, delningsekonomiska principer och cirkulär ekonomi samt ett engagemang i och nytänkande kring mångfald, inkludering och social innovation. www.embassyofsharing.se

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! www.fryshuset.se

För mer information kontakta:
Sten Lindquist, konceptägare Embassy of Sharing, Midroc
tel: +46 706-78 15 65, sten.lindquist@midroc.se 

Jenny Berg-Nilson, Fryshuschef Malmö
tel: +46 76 126 95 87, jenny.berg-nilson@fryshuset.se 

Midroc Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Projektportföljen omfattar idag 1 100 000 kvm byggrätter med en projektvolym på ca 33 miljarder kronor. Fokus är inriktat på södra Sverige och huvudkontoret finns i Malmö. Läs mer på midroc.se/properties.

Midroc Properties ingår i MidrocEurope som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi hållbara lösningar för de branscher vi är verksamma i. Vi utgår från Sverige och är verksamma internationellt. Under 2020 omsatte vi 7,5 miljarder kronor och sysselsatte 4 400 medarbetare.

Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här