Här byggs framtidens hållbara kvarter – som ska dela på energin

Geoenergi, som finns lagrad i marken, klassas som framtidens smartaste och mest hållbara energikälla. I kvarteret Embassy of Sharing i Hyllie byggs Sveriges största delningssystem för geoenergi - där byggnaderna ska återanvända restenergi och dela på värme och kyla. - Det som är unikt är just delningsaspekten, säger Annika Mattsson, teknikansvarig, Granitor.

Hela idén med det här området är att vara resurseffektiva och dela på allt från ytor och tjänster till kunskap och resurser. När det kommer till energin handlar det om att ta vara på överskottsenergi och dela vidare.

Annika Mattson, teknikansvarig, Granitor Properties

–  Vi borrar hål 300 meter ner i marken och för ner en slang som går ner som ett u. Med hjälp av en vätska leder vi sen upp värme ur marken som går vidare till en värmepump. Den pumpen höjer eller sänker i sin tur temperaturen, beroende på vad det är för årstid.

Annika Mattson, teknikansvarig, Granitor Properties

– Det som är unikt är just att vi delar geoenergin mellan flera fastigheter utan att få betalt för överskottet. Vinsten är lägre effektuttag, längre period av frikyla och robusta borrhål då överskottet kan jämnas ut i hela områdets borrhål. Det är inte heller en tredje part som äger energisystemet och säljer värmen och kylan, utan här är det fastighetsägarna själva som är delägare.

Annika Mattson, teknikansvarig, Granitor Properties

Att dela ger mer

Precis som namnet Embassy of Sharing antyder bygger hela idén på att dela och dela med sig. Genom att dela produkter, tjänster, ytor och erfarenheter kan vi tillsammans åstadkomma mer och förbruka mindre.

Lär artikeln nu