Drivbänken – en fastighet för hållbara företagare

Q&A med Carina Nordborg och Maria Ekström.

Det inspirerande stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing i Hyllie är snart i full gång. Den andra fastigheten att uppföras blir Drivbänken, som med fokus på entreprenörskap, inkludering och hållbara affärer kommer att öppna många dörrar för framtidens samarbeten. Men vad innebär det för den som väljer att sitta här?

Embassy of Sharing kommer att bli ett levande område med sju olika fastigheter där helheten har ett starkt fokus på delningsekonomi, hållbarhet och innovation. Vi har tidigare berättat om Fyrtornet, det första kontorshuset med trästomme som kommer att utvecklas i Embassy of Sharing, och vi har nu kommit till fastighet nummer två: Drivbänken.

Här kompletteras den första kontorsbyggnaden med en fastighet som är täckt i glas och solceller, och som översållas med grönska. Här kommer startups och inkubatorer samsas och dela resurser och tjänster, något som är tänkt att förenkla samarbeten över företagsgränserna.

För att få veta mer om vad det innebär har vi pratat med Carina Nordborg, ansvarig för uthyrningen av lokalerna, och Maria Ekström, affärschef som jobbar med det övergripande kring projektet. Med sina olika perspektiv berättar de om visionen och hur den ska bli verklighet. 

Berätta, vad är så speciellt med Drivbänken?

– Namnet Drivbänken syftar på att idéer och lösningar ska kunna drivas upp och växa, säger Maria Ekström. Entreprenörer inom hållbara och sociala affärer ska kunna dela både resurser och tjänster, både med varandra och med de större verksamheter och företag som kommer att sitta i Fyrtornet. På så vis skapas nya samarbetsformer och synergieffekter mellan de båda fastigheterna. Redan idag delas erfarenheter, kunskap och inspiration kring Embassy of Sharing, och vi lär oss ständigt nya saker, så det här är ett av de mest spännande projekt jag sett, säger hon.

På vilket sätt blir det lättare att mötas och samarbeta här jämfört med i andra fastigheter?

– Drivbänken är utformad för just det, med våningsplan som är tänkta att fungera lika väl för planerade som för oplanerade möten, säger Carina Nordborg. På våning ett och två kommer gemensamma ytor att samsas med mötesplatser, mötesrum, reception, och ytor för allmänheten. Man kommer att möta både de som jobbar där och de som besöker byggnaden för dagen, mycket tack vare det så kallade Mångfaldsrummet som blir den naturliga knutpunkten för alla byggnaderna.

– För att förstå Drivbänken lite bättre kan man se den i relation till Fyrtornet som kommer att uppföras först av fastigheterna, säger Maria. Fyrtornet kommer att utgöra entrén till hela området och blir en hög kontorsbyggnad med trästomme som kommer att rymma större, mer etablerade verksamheter och företag. Det är här man kan guidas vidare, både som medborgare och som företagare, när man har frågor som rör hållbarhet och samhälle, eller om man har företagsidéer eller tankar kring innovation och utveckling. Det planeras för ett kunskapscentrum som ska stärka demokratiutvecklingen, och Fyrtornet beskrivs därför som hjärnan i Embassy of Sharing medan Drivbänken blir hela kvarterets hjärta.


Det låter som en väldigt trevlig miljö.

–  Absolut! säger Maria. Det kommer att bli en fantastisk miljö, både ute och inne. Vi har en rad spännande lösningar på gång, både för att det ska bli mängder av grönska och för att bidra till ett ekologiskt hållbart system. Vi kommer att ha en så kallad geoenergianläggning, ett delningssystem där vi nyttjar styrkan i att vi jobbar med hela kvarteret istället för en enda fastighet. Sammansättningen av olika funktioner gör att vi till exempel kan använda oss av överskottsvärme som produceras när vi behöver kyla i kontorslokalerna för att värma varmvattnet till bostäderna. På så sätt kommer solcellerna i glasfasaden att gagna hela området.

–  Med risk för att låta alldeles för mycket som en säljare: det är ju också ett perfekt kommunikationsläge och det kommer ge varumärket en rejäl boost, säger Carina. Det planeras för en WELL-certifiering eftersom det är inomhusmiljöer som är skapade för att få oss att må bra, och medarbetare som mår bra presterar bättre och ger lägre personalkostnader, säger hon. Även om du inte själv är intresserad av hållbarhet befinner du dig i ett sammanhang där kreativitet och hållbarhet är nyckelord, så du kommer både att kunna attrahera nya talanger samtidigt som du själv kan fokusera på ditt företag.

Är inte konkurrensen en utmaning i Hyllie?

– Jo, absolut. Hyllie ses som en kreativ spelplan för samhällsutvecklare och som framtidens affärsområde, säger Maria. Men det här är verkligen ett spännande och unikt projekt där vi tar inspiration från hela världen, och något lika omfattande är svårt att hitta, så vi tror att vi utvecklar en verklig föregångare. Dessutom är vi så många som brinner för det här. Vi på Granitor har ansvar för fastighetsutvecklingen och helheten, men vi jobbar med en rad duktiga och drivna samarbetspartners som Botildenborg, Altitude Meetings och Malmö stad. Vi ska ju uppfinna något nytt här, och det är fascinerande att se hur många som vill vara med på resan, säger Maria Ekström.

Varför är det så viktigt för er att samarbeta?

– Som fastighetsutvecklare är det förstås alltid viktigt att skapa trivsamma miljöer och möjligheter, men Granitor vill dessutom ta ett stort socialt ansvar. I det här arbetet är vi helt beroende av skickliga samarbetspartners som är specialister på just sitt område, som jag precis nämnde. När det gäller Drivbänken vill vi göra det enkelt för våra kunder att bedriva ett hållbart företagande. Inkludering är en förutsättning för att de enkelt ska kunna dela produkter och tjänster, och på så sätt åstadkomma mer och förbruka mindre.

Hur ska ni jobba med inkludering?

– Det är redan i full gång, säger Maria. Vi har en community där alla som vill kan dela erfarenheter, kunskap och inspiration med andra. Det är långt kvar tills vi sätter spaden i marken för Drivbänken men Embassy of Sharing bygger på tanken om att det är effektivt att dela, och det innefattar delande av idéer och kompetens. Så vi ska både hitta arbetsformer och former för delningsekonomi som kanske inte är fullt etablerade idag men som gör att människor inspireras och som får företag att utvecklas.

Det låter som att ni är stolta över det här.

– Vi är jättestolta! säger Carina Nordborg. Det här är ett fantastiskt projekt.

– Ja verkligen. det är riktigt roligt att få vara en del av något så spännande som faktiskt syftar till att göra världen lite bättre, säger Maria Ekström.

Mer om Drivbänken

  • Drivbänken är fastighet nr 2 i Embassy of Sharing, efter Fyrtornet.
  • Byggstart planerad till 2022.
  • Fokus på att mindre företagare ska kunna samarbeta med de större (som kommer att sitta i Fyrtornet.)
  • Förhoppning om att attrahera företagare med social hållbarhet som inriktning.
  • Fasad täckt av solceller och grönska.
  • Främsta usp:ar: Mångfaldsrummet, en öppen yta som ska fungera som mötesplats för hela kvarteret, kommunikationsläget, nätverk- och samarbetsmöjligheter, generellt anpassat för möten och resursdelning, kreativ och innovativ atmosfär, träningsmöjligheter, restaurang, wellnesscertifierat, ett miljövänligt val.

Läs mer om Embassy of Sharing

Är du nyfiken på att läsa mer om det första huset, Fyrtornet som byggs i trästomme, eller vill du veta mer om Embassy of Sharing?

Här hittar du fler artiklar