Effektivt underhållsarbete bidrar till hållbar utveckling

För att möta framtida utmaningar behöver svensk industri och infrastruktur bli mer hållbara. Ett sätt att bidra till en hållbar utveckling är att använda befintliga resurser på ett bättre sätt. Aenigmas (tidigare Midroc Project Management) och Idhammars konsulter hjälper företag och kommunala bolag att arbeta mer resurs- och energieffektivt.

– Ett fungerande underhållsarbete är otroligt viktigt, det är ett av de ben vi måste stå på för ett hållbart samhälle, säger Niklas Eriksson, seniorkonsult på Aenigmas dotterbolag Idhammar, ett utvecklingsföretag med konsult- och utbildningstjänster inom Underhåll och Asset Management.

Aenigmas och Idhammars kunder finns inom till exempel processindustrin och kommunal infrastruktur som vatten- och avloppsanläggningar. Enligt Niklas Eriksson kommer drift- och underhållsfrågor att bli allt viktigare i framtiden i takt med att kraven för hållbara verksamheter ökar.

– Har man inte ett strukturerat underhållsarbete kan det leda till att detaljer lagas för sent, och att maskiner byts i onödan. I slutändan är det hela vår miljö som får betala för ett eftersatt underhåll – vi ska inte förbruka resurser i onödan, säger han.

Akuta stopp kostsamma

I ett typiskt uppdrag vill kunden arbeta mer systematiskt med sitt underhåll. Kanske upplever de problem som att för mycket av underhållsarbetet är akut i stället för planerat, eller ligger nära gränsen för att klara utsläppskraven.

– Då gör vi en nulägesanalys för att identifiera problemen. Vi intervjuar personal, chefer och stödfunktioner och ibland även beställaren, som kan vara en representant från kommunen. Sedan tar vi fram en åtgärdsplan och bistår med råd, sunda rutiner och processer, säger Niklas Eriksson.

Lilly Maheswaran är Asset Management-konsult på Aenigma och arbetar bland annat med att ta fram processkartor. Hon menar att akuta, oplanerade underhållsstopp är ett vanligt förekommande problem hos kunderna.

– Flera av våra kunder är samhällsviktiga. Om ett avlopp brister får det stora konsekvenser när samhället runt omkring drabbas. I en anläggning där du vet skicket och har ett välplanerat underhåll skulle många längre avbrott kunna undvikas, säger hon.

Snabbväxande kommuner där befintlig infrastruktur inte är anpassad efter den ökande folkmängden står inför särskilda utmaningar.

– För de kommunerna blir det enormt viktigt att få kontroll på processen för till exempel vatten- och avlopp så att man följer de krav som finns och undviker störningar i samhället. Vi hjälper till att få ordning och reda så att man kan arbeta systematiskt med detta, säger Niklas Eriksson.

Processkartor underlättar arbetet

För att undvika många av de akuta underhållen och få bättre kontroll på processen tar man fram en processkarta. Processkartan ritas utifrån underhållsorganisationens olika roller och vilka problem som kan tänkas uppstå. Den beskriver hur arbetsflödet ser ut: vem som larmas först och vilka åtgärder som ska utföras om exempelvis en pump står still.

– Oftast arbetar vi i workshopform när vi tar fram processkartor. Det är mycket uppskattat bland medarbetarna hos kunden, som tycker att det känns bra att få ordning och reda. Vi hjälper till att hitta ett mer effektivt sätt att arbeta och dokumentera, genom olika digitala lösningar som till exempel en app i mobilen, säger Lilly Maheswaran.

Hon betonar vikten av att allt arbete dokumenteras.

– Har en pump gått sönder tio gånger så bör den bytas, men om reparationerna inte har dokumenterats så kan det vara svårt att upptäcka.

Hållbarhet ur flera perspektiv

Lösningarna är långsiktiga och ofta inget man ser ett snabbt resultat av. Men att förlänga maskiners livslängd med hjälp av ett effektivt underhåll kan spara stora pengar.

– Kunderna kanske främst anlitar oss utifrån det ekonomiska perspektivet men ekologisk hållbarhet blir ju en del av resultatet. Om man kan planera inköp så att man slipper panikbeställa reservdelar från leverantörer långt bort, och maskinerna håller längre så bidrar det också till att minska utsläppen, säger Lilly Maheswaran.

Niklas Eriksson lyfter fram pappersindustrin som en intressant bransch där effektiva processer kan ge stora miljövinster.

– Tittar man på ett normalstort pappersbruks träupplag inser man snabbt att det krävs otroligt stora volymer råvara. Allt som kommer in i fabriken måste ut på ett eller annat sätt. Dels i färdiga pappersprodukter, dels som restavfall och utsläpp. De stora volymerna gör att även små misstag kan få stora konsekvenser.

En annan viktig hållbarhetsaspekt är att se till att personalen har en trivsam och säker arbetsmiljö. Akuta insatser för att åtgärda fel ökar stressen på arbetsplatsen.

– Ordning och reda minskar stress och ökar trivseln. Maskiner som inte fungerar som det är tänkt kan utsätta personalen för onödiga risker. En så enkel sak som trasig belysning kan minska säkerheten och få stora konsekvenser, säger Niklas.


Aenigma

Vårt bolag Aenigma erbjuder teknikkonsulttjänster inom energi, industri och samhällsbyggnad.

Läs mer här

Personlig inre utveckling som verktyg för att nå FN:s mål

Kan samarbete och personlig utveckling på individnivå hjälpa till att öka ambitionen för en förändring mot ett hållbart samhälle? Det tror LiseLotte J Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Att dra sitt strå till stacken för att nå de globala hållbarhetsmålen ligger helt i linje med Granitors vision om en bättre framtid.

Läs mer