Vad är nyttjanderätt av en bostad?

När du köper en bostadsrätt, köper du nyttjanderätten av en bostad. Du köper alltså inte den fysiska lägenheten. Du får också rätt att använda alla gemensamma utrymmen i och runt huset – som till exempel innergård och terrass.

Vilket ansvar har jag som boende?

Allt som finns och syns inne i bostaden och på marken som är upplåten är ditt ansvar. Allt utanför den upplåtna marken är föreningens ansvar. När du köper nyproduktion löper 2-5 års garantitid men efter den tiden är det ditt ansvar om något inne går sönder.

Medlemskap i bostadsrättsförening

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i en bostadsrättsförening. Det är föreningen som äger fastigheten och alla lägenheter, men det är du och dina grannar som bestämmer hur huset ska skötas. Det gör ni genom att rösta fram en styrelse, eller själva engagera dig i styrelsen.

Vad ska månadsavgiften täcka?

Varje månad betalar du en avgift till föreningen som ska täcka bostadsrättsföreningens drift, ränta, amortering och underhållet av fastigheten.

Underhåll av fastigheten

Månadsavgiften ska också täcka arbetet med att t ex hålla fasader och fönster i gott skick, att städa trapphus, klippa gräs och röja snö. Det är ni i föreningen som bestämmer hur mycket av arbetet i huset ni vill utföra själva, och hur mycket ni vill köpa in.

Vilka är fördelarna med bostadsrätt?

Det finns många fördelar med att bo i bostadsrätt. Bland annat investerar du i ditt egna boende och kan därmed öka värdet på den genom rätt investeringar. Du får göra mindre förändringar som målning och tapetsering och du kan påverka utemiljön tillsammans med dina grannar.

Måla och tapetsera om

I en bostadsrätt har du större frihet att själv utforma hur du vill ha ditt hem, än i en hyresrätt. Du får till exempel måla eller tapetsera om, lägga nytt golv eller renovera kök och badrum.

Får man hyra ut sin bostad?

Om du funderar på att hyra ut din bostadsrätt i andra hand måste du först få ett godkännande av din förening och oftast krävs goda skäl.

Vill du göra större förändringar?

Om du vill göra större förändringar som kan påverka dina grannar, måste du ha ett godkännande från styrelsen först. Det kan t ex handla om att riva bärande väggar, bygga staket eller uteplats, montera markis eller vindskydd. Eller flytta ledningar för vatten, avlopp, värme eller gas.

Finns det nackdelar med bostadsrätt?

Trots att det kan kännas som att du äger bostadsrätten själv, är det en förening som äger bostadsrätten. Det finns därför vissa regleringar och du kan därför inte bestämma fritt över allting som du kanske önskar.