Ett par som håller om varandra vid ett café

Arkitektur som ingen annan

På Granitor Properties strävar vi efter att utveckla bostäder och miljöer med gestaltning och uttryckssätt som sticker ut. Precis som varje människa är varje byggnad och plats unik. Arkitektur och design är vårt dna – och det vi skapar är robust och tåligt, vackert och levande, annorlunda och variationsrikt.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Framtid och dåtid

Ibland är arkitektur att bemästra skarven mellan historia och framtid. Hur kan vi bevara och återbruka med en modern blick? Vi tror på arkitektur som förenar det historiska arvet med framtidens visioner.

Mjuka värden

Arkitektur tar ansvar för helheten. Var möts vi? Var gör vi plats för grönska? Och var träffar solens strålar? Balansen mellan det mjuka och det hårda behövs för att skapa liv och lekfullhet i miljön.

Tro på trä

Det är robust, levande, förnybart och hållfast över tid. Fördelarna med trä som byggmaterial är många. Dessutom visar forskningen att det ger positiva hälsoeffekter att omge sig med trä.

Naturen trogen

Strandens vidder, vågornas skvalp, skogens sus och stenbrottets djup inspirerar gestaltning och material. Med naturens element och vilda karaktär hittar vi en tydlig arkitektonisk identitet.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Vi siktar mot stjärnorna

Vi samarbetar alltid med välrenommerade arkitekter som delar våra stora drömmar och visioner. Tillsammans med bland andra White Arkitekter, Wingårdhs, Mooi Arkitekter, Jakobsson Pusterla Arkitekter och Kamikaze Arkitekter utvecklar vi bostäder och områden som andas mod och livslust.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}