Att köpa äganderätt

Det är tryggt att köpa en äganderätt genom oss på Granitor. Att köpa en ny bostad är för de flesta en mycket stor investering som ger upphov till många frågor att tänka igenom och ta ställning till. För att du ska känna trygghet i köpprocessen, vägleder vi dig hela vägen fram.

Äganderätt – en boendeform för dig som uppskattar frihet och ansvar

Att bo i en äganderätt innebär att du äger fastigheten, det vill säga bostaden och marken den är placerad på. Du har möjlighet att hyra ut bostaden eller fritt överlåta huset till vem du vill. Det finns ingen bostadsrättsförening med lån på fastigheten, det vill säga du får en lägre månadskostnad efter som du slipper föreningens räntor och amorteringskrav. En annan fördel är att villor och radhus byggda 2012 eller senare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Kvarteret Sörgården ingår i en samfällighetsförening som du betalar en fast månadskostnad till. Samfällighetsföreningen tar hand om skötseln av de gemensamma ytorna.