13 min med tåg till Copenhagen Airport

Öresundsregionens mittpunkt

Bästa kommunikationsläget i Europa

Enkelt att pendla med frekventa tåg och bussar

Mittemot Hyllie tågstation. 6 min med tåg till Malmö C. Hållplats för stads- och regionbussar

Utbyggt cykelvägnät

20 min med cykel till Malmö C

Nära till E20 och E6

Parkeringingsgarage under kvarteret med bilpool och laddningsstationer