En hållbar arbetsplats

Trästomme innebär minskat klimatavtryck, minimerat resursuttag och binder dessutom koldioxid. Integrerade solceller på fasaden generar energi till fastigheten. Såklart med högsta miljöcertifieringen, Miljöbyggnad Guld.

Ritat av Wingårdhs arkitekter

Miljöbyggnad Guld

Trästomme minskar klimatavtrycket, minimerar resursuttag och binder koldioxid

Interiör i trä ger bättre akustik och inomhusklimat

Integrerade solceller i glasfasaden

Lokalt producerad geoenergi för värme och kyla

En hållbar affär

Genom delningsekonomi i området är det lätt att dela på produkter, tjänster och ytor. På så sätt minskar vi konsumtionen, håller nere kostnader, jobbar hållbart och frigör utrymme. Det planeras även för en gemensam digital plattform som förenklar informationsflödet och gör det lättare att leva och arbeta hållbart.

Gröna hyresavtal

Flexibla och skräddarsydda kontorslösningar

Digital plattform underlättar delning och återbruk samt förenklar informationsflödet

Delningsfunktioner av produkter, tjänster och ytor minskar konsumtionen

Mobilitetspool för hyresgäster med utbud av cyklar och elbilar

Gemensamma sociala ytor och mötesplatser skapar oväntade möten och ökad innovationskraft

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}