Boende för livet och framtiden

Självklart hållbart är Granitors motto. Det är så vi tänker och arbetar för att du ska kunna leva lite grönare. Brf Pålsjöängar byggs enligt miljömärkningen Svanen. Det innebär att du får en bostad som minimerar miljöbelastningen och skapar sund byggnation enligt certifieringens stränga krav. Det mest synliga exemplet är de så kallade gröna moss-sedumtaken. Förutom att materialet är en fröjd att titta på och speglar årstidernas skiftningar, har det flera miljöfördelar. Det fördröjer dagvattenavrinning och är bra för både biologisk mångfald och pollinering eftersom bin, humlor och fjärilar med mera trivs bland det gröna.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Vill du veta mer? Anmäl ditt intresse idag!

Anmäler du ditt intresse så håller vi dig uppdaterad om projektet! Vi skickar ny information och viktiga datum så att du kan följa utvecklingen. Du förbinder dig såklart inte till någonting.

Intresseanmälan

Välkommen att kontakta mig om du har frågor!