Så blir återgången till kontoret en hälsosam nystart

Vi har mött pandemins utmaningar, vi har dragit lärdomar och har nu möjligheten att skapa ett nytt och hållbart arbetsliv. Men det kräver att vi verkligen tar chansen. Det menar både rörelsecoachen Torgny Steen och Malin Kylefors, förvaltningschef på Granitor. De tror båda att nyckeln till det nya arbetslivet handlar om hälsa, ett gott ledarskap och ett nytt mindset.

Allt fler företag inför nu planer för hur vi ska återgå till våra arbetsplatser. Betyder det att vi ska gå tillbaka till det gamla? Helst inte, om vi frågar rörelserebellen och coachen Torgny Steen som ser goda möjligheter till en nystart i höst.

Torgny jobbar som ledarskaps- och rörelsecoach med fokus på att få människor att öka människors mentala och fysiska rörelse. Han menar att vi behöver tänka om inför hösten och inte köra på i gamla hjulspår bara för att restriktionerna lättar. Det arbetsliv vi hade tidigare bidrog till att göra medarbetare stillasittande och sjuka av stress, och pandemin har både fått positiva och negativa effekter på vår hälsa.

– Det vi kan konstatera är att stillasittandet, den fysiska inaktiveringen, digitaliseringen och den sociala distanseringen har ökat. Allt det påverkar oss på olika sätt, säger han.

Led dig själv till rörelse med tvågradersskift

Rörelse är inte bara ett enkelt sätt att börja en hälsoförändring på, utan kanske det allra bästa. Vi är gjorda för att röra på oss, och när vi gör det får vi en rad positiva hälsoeffekter, menar Torgny.

– Rörelse är ett väldigt bra sätt att börja sin hälsoresa på. Det är en bra början och det får ofta en dominoeffekt. När man börja röra sig mer kommer kroppen och knoppen att skicka nya signaler, medvetet och omedvetet, som berättar för oss vad vi egentligen behöver för att må bra.

För att få in mer rörelse i vardagen tycker han att det är viktigare att kunna leda sig själv än att leta efter yttre motivation. Även små förändringar ger goda resultat och genom att jobba med "tvågradersskift" – att göra väldigt små förändringar som gör stor skillnad – kan man komma långt. Om målet är att röra på sig mer kan man börja med något så enkelt som att gå en promenad runt kvarteret, klippa gräset med en handgräsklippare eller välja trapporna istället för hissen.

– Man gör ett litet skift som man är helt säker på att man klarar av. Fundera på vad ditt tvågradersskift kan vara. Är det att kliva av en hållplats tidigare för att promenera till kontoret, eller att göra en armhävning ett antal gånger per dag? Gör det sedan konsekvent ett antal dagar i veckan under minst 90 dagar och börja där. Försök att hitta din grej och strunta i om hjärnan säger nej. Att övervinna motstånd bygger självkänsla, säger Torgny.

Eftersom rörelse finns tillgängligt oavsett var vi befinner oss tycker han att vi kan stötta varandra i att hitta rörelseglädjen genom gemensamma aktiviteter. Att bryta stillasittandet med en rörelsepaus på tre minuter gör stor skillnad för välmåendet.

Torgny Steen, ledarskaps- och rörelsecoach

Starka team en viktig del i processen

Idag sitter vuxna still 60–70 procent av sin vakna tid, och sedan arbetsplatsen flyttade in i hemmet har den naturliga vardagsmotionen försvunnit. Torgny har sett att arbetsliv och privatliv under lång tid har närmat sig varandra, och att det också blivit allt svårare att skilja på gränserna. När vi ska tillbaka till kontoret tycker han det är viktigt att förstå att återgången är en process som behöver få ta tid.

– Vi behöver förstå att arbetsliv och privatliv ligger otroligt nära varandra idag. Gränsen är hårfin på gott och ont. Därför behöver vi ett hälsofrämjande ledarskap där ledaren går först, visar vägen, tydliggör och tar ansvar för att vi har olika ramar i livet. Om vi ska orka med arbetsliv, privatliv, familjeliv och fritid behöver vi ha tydliga ramar där vi fokuserar på det viktigaste av allt; vår hälsa, säger Torgny.

Att fokusera på att bygga starka team och en bra gruppdynamik är något som han menar att vi behöver tänka på när vi går tillbaka till den fysiska arbetsplatsen. Många har inte träffat sina kollegor fysiskt under väldigt lång tid, vilket kräver medvetna insatser för att bygga starka team igen. Då blir det hälsofrämjande ledarskapet viktigt, för att kunna skapa ett arbetsliv i rörelse och en hållbar förändring på arbetsplatsen.

Malin Kylefors, verksamhetsområdeschef Granitor Properties

Ledarskapet viktigt ur flera aspekter

Malin Kylefors jobbar som verksamhetsområdeschef för Granitor Properties förvaltade fastigheter. Precis som Torgny tror hon att ledarskapet kommer att vara oerhört viktigt framöver. Hon ser pandemitiden som lärorik och återgången till kontoret som en möjlighet till en nystart.

– Dels har vi tvingats bli mer digitala, men den viktigaste förändringen är vårt mindset, att vi öppnat upp för att det finns andra möjligheter än de sätt vi gjort saker på tidigare. Förmågan att kunna reflektera över om det finns ett bättre sätt att gå tillväga kommer att vara minst lika viktig framöver, säger Malin.

Hon tycker att det är viktigt att ha en öppen dialog med sina kollegor, för att diskutera hur återgången ska ske och hur arbetet ska bedrivas framöver, och anar att många längtar tillbaka till den fysiska arbetsplatsen – även om den kommer att se annorlunda ut.

– Jag tror att jag inte är ensam om att längta tillbaka till kontoret men jag tror att kontoret kommer få en annan plats eller funktion. Att det blir en plats för kreativa sammanhang när vi behöver samarbeta med kollegor eller när vi ska utveckla saker. Det får en funktion i det avseendet att det får människor att känna tillhörighet och att man är en del i ett sammanhang, menar Malin.

Hon tycker att pandemitiden varit lärorik eftersom det ställt krav på digitalisering och problemlösning. Vissa delar har underlättats och andra har varit mer utmanande. Men hon tror att utmaningarna fått oss att öppna upp för nya möjligheter.

– Lika självklart som fysiska möten var innan, lika självklart är det nu att de är digitala. Vi står inför en situation där vi ska skapa den bästa mixen framåt, avslutar Malin.

Torgny håller med om att pandemin gjort att vi ser möjligheter som vi inte såg innan.

– Min stora önskan är att vi tar den här chansen till en nystart och att vi inte går tillbaka till det vi hade förut. Nu har vi fått en unik möjlighet att göra något som är bättre för medarbetarna – och som dessutom är bättre rent affärsmässigt, säger Torgny Steen.

On the Sunny side of the Street

Kävlinge Stationsstad är numera en förebild på den skånska landsbygden. David Sim be-rättar om soft cities och vad det innebär för människa, miljö och för framtiden. – Arkitektur måste ge oss möjligheten att vänja oss vid varandra.

Läs artikeln nu

Läs mer inom Hållbart företagande:

Varför dricker personer i rullstol bara te?

20 procent av Sveriges befolkning lever med någon typ av funktionsnedsättning. Trots att flera personer omkring oss lever med funktionsvariationer råder det en stor okunskap när det kommer till tillgänglighetsarbete på arbetsplatser – till exempel när det gäller enkla saker som att göra det möjligt för rullstolsburna att nå kaffekopparna.

Läs artikeln nu