Nya sätt att mäta hur dina medarbetare mår

Hur har dina medarbetare det på jobbet? Vad skulle det betyda för din verksamhet om de mådde bättre? Med digitala verktyg kan du mäta dina medarbetares välmående på helt nya sätt – snabbare, effektivare och med bättre uppföljning – och få en mer välmående organisation.

Medarbetarundersökningar kan göras på många sätt. Det kan vara allt ifrån traditionella, årliga utvärderingssamtal med Nöjd Medarbetar-Index, mejlenkäter eller underlag från företagshälsovård som analyserar fysisk hälsa och upplevd stressnivå.

Välmående definieras också olika från företag till företag och mäts med olika metoder. En del företag utvärderar främst måendet genom självuppskattning, där medarbetarna till exempel får uppskatta hur meningsfullt de anser att jobbet är, medan andra utvärderar aspekter som personligt lärande med frågor som "när fick du senast internutbildning?".

Många chefer anser därför att det är svårt att få en helhetsbild av medarbetarnas välmående. Enligt en undersökning av tidningen Chef upplever mer än var tionde chef att medarbetarundersökningar skapar oro bland medarbetare, och var femte anser att det rör upp känslor i ledningen.

Varannan chef är också tveksam till om de får ut vad de behöver av undersökningarna. Vad är det egentligen vi mäter, och agerar vi på resultatet?

Men med digitaliseringen har nya möjligheter dykt upp på marknaden. I dag finns det appar och molnlösningar för att mäta hur medarbetarna mår som både sparar tid, ökar engagemanget och gör det enklare för dig som chef att fånga upp saker snabbt.

Fråga om måendet löpande – med en app

Företaget GodEl har till exempel valt att mäta medarbetarnas välmående genom en mobil-app. Medarbetarna får löpande frågor om hur de mår och upplever sin arbetsplats skickade till mobiltelefonen och svarar anonymt. Det tar max ett par minuter.

Appen har inneburit många fördelar för GodEl. Dels gör den digitala processen mätningen enkel och smidig – frågorna går att skräddarsy från gång till gång, de går snabbt att besvara för medarbetarna och den tätare utskicksfrekvensen gör att ledningen upplevs som mer engagerad.

Dessutom kan cheferna hinna agera på eventuellt missnöje eller oro som upptäcks snabbare än om det hade framkommit vid en årlig undersökning.

Det är tryggare än att bara gå på magkänslan

Tack vare appen har GodEl även fått upp frågan om medarbetarnas välmående högre på agendan och lyckats integrerat den bättre i det vardagliga arbetet, berättar vd:n Pontus Winberg för SvD Näringsliv:

– I våras gjorde vi en mindre organisationsförändring. Då gjorde vi både så att vi pratade om det på måndagsmötena, men samlade också in snabb anonym feedback via appen.

Digitala verktyg som följer medarbetarnas välmående så här är en ökande trend. Under 2018 blev en liknande app, Winningtemp, ett av Europast snabbast växande techbolag. Enligt vd:n för bolaget är den största vinsten med en sådan app att chefer och ledare snabbare kan få in ett säkrare underlag, och därmed jobba mer datadrivet och proaktivt med medarbetarnas välmående.

– Appen kan till exempel föreslå att man som ledare ska ta ett kort samtal med en medarbetare som har en stressig period. Datan kan även fungera som ett bra diskussionsunderlag på teammöten. Det kan vara tryggare som ledare att belysa information som alla har bidragit till än att bara gå på magkänslan, säger Pierre Lindmark, vd och en av grundarna av appen, till Göteborgs-Posten.

Mät hur medarbetarna mår med en må bra-knapp

Ett mer kvantitativt sätt att mäta medarbetarnas välmående är att ta tempen på deras dagsform genom att låta dem trycka på en digital skärm vid entrén – en så kallad Celpax-mätare.

Om du någon gång har kommit ut ur en butik och fått möjlighet att betygsätta din butiksupplevelse genom att trycka på knappar med glada eller ledsna gubbar, har du kanske provat en sådan.

Celpax-mätaren frågar medarbetarna hur de mår eller hur arbetsdagen har varit, och de svarar genom att trycka på knappar längs en skala. De gör ett spontant val.

För dig som chef ger en sådan mätning ingen djupgående information om vad som rör sig i huvudet hos dina medarbetare, men det kan ge dig en god indikation om deras humör och sinnesstämning och snabbt fånga upp trender i atmosfären på arbetsplatsen. Du kan till exempel snabbt märka om en förändring tas emot positivt eller negativt, eller tidigt upptäcka om något inte står rätt till som kanske annars hade kommit fram för sent.

Genom att redovisa resultatet från mätaren öppet, till exempel på en skärm i lunchrummet, kan du också visa på möjligheten att påverka jobbtillvaron.

Ett företag som använder sig av detta är Finax i Helsingborg.

– Vi har varit uppe på väldigt bra nivåer med 90-procentigt välmående och har dalat ner till 40–50 procent när vi till exempel har haft driftproblematik som skapat extrajobb. Det ger en fingervisning om hur medarbetarna mår, och jag får som chef en möjlighet att direkt följa upp det på vårt leanmöte dagen efter, säger Per de Bartha, HR-chef, till tidningen Chef.

Ställ de tre gyllene frågorna

Ytterligare ett nytt sätt att mäta välmående på jobbet är att ta reda på hur nöjda medarbetarna är med sin egen insats och tillvaro genom att ställa några få frågor i ett dokument i molnet. Så gör konsultbolaget Crisp.

Crisp har valt att lägga traditionella, omfattande frågeformulär åt sidan och menar att det räcker att endast ställa tre avskalade, kvalitativa frågor digitalt:

  1. Hur nöjd är jag med företaget?
  2. Hur nöjd är jag med mina uppgifter internt, när jag inte är hos kund?
  3. Hur nöjd är jag med min situation ute hos kund?

Frågorna ställs till medarbetarna minst varannan månad genom ett delat Google Spreadsheet-dokument, och besvaras utifrån en femgradig skala, berättar Crisps organisationscoach för Chef.

Gemensamt för Crisp, Finax, GodEl och Winningtemp är att företagen ser ett stort värde i löpande utvärdering med snabb feedback, för att få en bättre bild av medarbetarnas välmående. Ju snabbare det går att agera, desto större chans att förbättra måendet – och det blir allt enklare med digitala verktyg.


Läs mer inom Hållbart företagande:

Nöjda medarbetare är nyckeln till nöjda kunder

Ett kontor som främjar en god arbetsmiljö ger rätt förutsättning för att få nöjda medarbetare – och glada medarbetare ger nöjda kunder och maximerar affärsresultatet.

Läs artikeln nu