Så leder du för att maxa dina medarbetares självledarskap

För att få ut det mesta möjliga av ditt team är det viktigt att ta vara på alla dina medarbetares kompetenser och drivkrafter, och ge rum för eget ansvar.

Hur kan du som ledare skapa goda förutsättningar för deras självledarskap? Jonas Holmberg, fastighetschef på Granitor, delar med sig av sina insikter.

Jonas Holmberg är fastighetschef på Granitor Properties, med ansvar för att förvalta ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av World Trade Centers kontorsfastigheter i Malmö. Utmaningen för honom är att vara spindeln i nätet i ett högpresterande team och skapa en så effektiv och produktiv helhet som möjligt.

– Vi är många olika kompetenser som måste samspela för att detta ska fungera och min uppgift är att se till att rätt personer gör rätt saker, det vill säga det de är allra bäst på. Det finns mycket kraft att utvinna ur medarbetarnas olika kunskaper och drivkrafter, och att skapa förutsättningar för ett gott självledarskap.

Han menar också att det är viktigt att inte hänga upp sig för mycket på det formella ledarskapet, utan låta den som har störst kunskap och brinner mest för någonting ta lead.

– Det kräver förstås ett öppet klimat och en prestigelöshet, och det är någonting vi jobbar mycket med i vår företagskultur. En nyckel är att alla förstår helheten och känner sig involverade.

Viktigt att hela tiden vara tydlig och tillgänglig

För att alla medarbetare ska ha möjlighet att ta ansvar för sina områden och komma med egna initiativ, försöker Jonas Holmberg att vara tydlig och framför allt tillgänglig som ledare. Det ska vara enkelt för hans medarbetare att stämma av lite snabbt, för att känna sig trygga med att springa vidare.

– Vi pratar mycket om att det är skillnad på vem som gör någonting, och vem som har ansvar för att det blir gjort. Här är tydligheten oerhört viktig. Vi har hela tiden snabba, täta avstämningar för att kunna vara samspelta och hålla farten framåt.

Granitor Properties sitter i ett aktivitetsbaserat kontor, där medarbetarna inte har egna platser utan sätter sig i det utrymme som passar bäst för den aktuella arbetsuppgiften. Detta gynnar teamets möjligheter att fungera optimalt, eftersom medarbetarna kan välja en gynnsam miljö för varje arbetsuppgift och man kan komma överens om att sitta tillsammans efter behov.

Lyckad investering i ett gott ledarskap

Jonas Holmberg har gått Granitors eget ledarskapsprogram Operativt ledarskap och menar att det gett honom en väldigt bra plattform i det dagliga arbetet. Programmet är en del av Granitor Business School, med många olika skräddarsydda utbildningar för medarbetarna.

– Ledarskapsprogrammet är mycket ambitiöst och har gett mig både trygghet och verktyg i min roll som ledare. Programmet knyter också an till företagets ledningsplattform och våra gemensamma värderingar, som är en viktig del i att bygga en bra företagskultur.

Enligt employer brandingföretaget Universums ranking av landets bästa arbetsgivare 2019 kom Granitor på första plats. Jonas Holmberg är övertygad om att detta är ett resultat av att företaget investerat i medarbetarna, exempelvis när det gäller att skapa goda ledare och förutsättningar för självledarskap.

Jonas Holmbergs tips för att leda mot självledarskap

 • Se över kompetenspusslet
  För att en grupp ska fungera riktigt bra måste man utnyttja varandras kompetenser. Lyft därför blicken och se vilka medarbetare som är bäst lämpade för olika uppgifter och se hur detta kan passa in i helheten. Var inte rädd för att gå lite på tvären i organisationsschemat. Vem står närmast kunden och vem stöttar? Det är inte statiskt utan situationsberoende.
 • Sätt greppbara mål tillsammans
  För att en individ eller en grupp ska kunna uppfylla några mål är det helt centralt att man har fått vara med och definiera dessa. Övergripande mål måste också brytas ner i delmål så att de blir greppbara i vardagen för den enskilda medarbetaren. På så vis kan du skapa en förståelse och ett engagemang som är helt oöverträffat när det gäller att nå resultat.
 • Skapa rum för egna initiativ
  Forma och uppmuntra ett arbetssätt där medarbetarna tar egna initiativ när det gäller att hitta lösningar för att nå målen. Men det är förstås viktigt att ge möjlighet för snabba avstämningar för att säkerställa att alla aktiviteter är i linje med helheten.
 • Kom överens om gemensamma spelregler
  En nyttig övning är att sitta ner någon gång ibland och prata om hur ni vill vara mot varandra – i stort och smått. Vad är viktigt för just vår grupp? Sätt gemensamma regler som alla kan ställa sig bakom, och därmed känner ansvar för att följa. Sådana samtal skapar också ett forum för att ta upp sådant som inte fungerar, på ett kontrollerat sätt.
 • Var tillgänglig och närvarande
  Sist men inte minst är det väldigt viktigt att du som ledare hela tiden finns nära till hands för att bekräfta, vägleda och stötta dina medarbetare i sitt självledarskap. På så vis skapar du också en känsla av att ni står enade kring alla beslut, och har gemensamt ansvar även när saker inte går riktigt som det var tänkt.

Sveriges bästa arbetsgivare!

Hos oss sitter kulturen inte i väggarna, vi skapar den tillsammans varje dag. Det är inte på egen hand, utan tillsammans, som vi kan utveckla, förändra och förbättra.

Läs mer om Granitor Properties som arbetsgivare

Läs mer inom Hållbart företagande:

Så bevarar du lugnet efter semestern

När du yrvaket ramlar in på jobbet efter semestern kanske stressen griper tag i dig igen efter ledighetens lugn. Genom att bli mer medveten om hur din hjärna fungerar kan du hantera vardagen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Läs artikeln nu