Annika Pålsson: smarta kontor och digitala lösningar

Hur kan du göra din egen arbetsplats smartare? Annika Pålsson, affärschef på Granitor Properties, visar dig vägen framåt.

Vad är det som är så smart med smarta kontor? Det smarta kontoret sparar inte bara energi och resurser utan får även vardagen att flyta smidigare, vilket är bra för både samhället och individen. Men vad är egentligen ett smart kontor, och hur kan du göra din egen arbetsplats smartare? Annika Pålsson, affärschef på Granitor Properties, visar dig vägen framåt.

I vår strävan efter ett mer hållbart samhälle måste även kontorsfastigheter bli smartare. Enligt Schneider Electrics trendrapport Smarta fastigheter står byggnader för 36 procent av världens totala energianvändning, och hela 39 procent av världens koldioxidutsläpp kan härledas till byggnader.

Smarta fastigheter är hållbara framför allt genom att använda energi mer effektivt, men även genom att utnyttja resurser som lokaler och utrustning bättre, hjälpa människor att bli mer produktiva och att erbjuda en mer hälsosam inomhusmiljö. Sammantaget ger detta vinster på flera nivåer, och även lägre kostnader för företagen. Av en byggnads totala livstidskostnad står drift och underhåll för nära 75 procent, och besparingspotentialen när det gäller energiförbrukning kan ligga på uppemot 30 procent. Smarta fastigheter är alltså även en god ekonomisk investering.

Digitala plattformar för smidig kommunikation

Digitala lösningar är idag en naturlig del av vardagen för de flesta av oss, inte minst på jobbet. Ett smart kontor är en arbetsplats som tar hjälp av digitalisering och ny teknik för att bland annat göra arbetsdagen enklare och mer effektiv för alla som jobbar där. Rent praktiskt handlar det om nätverk och digitala plattformar, där människor och utrustning kan kommunicera på ett smidigt sätt.

Smarta kontorsfastigheter är en förutsättning för en smart stad och att bygga fastigheter som möjliggör smarta kontor är en bred utveckling i hela fastighetsbranschen. 

– Av många skäl kommer detta att bli det nya normala. Energieffektivisering är en nyckelfråga för stadsutveckling som bidrar till ett mer hållbart samhälle. I tätbebyggda områden och i stadskärnor där det råder markbrist måste vi använda marken klokare. Dessutom blir vi allt mer kostnadsmedvetna, särskilt i takt med att resurser som energi och utrymme kostar mer, säger Annika Pålsson, affärschef entreprenad Malmö på Granitor Properties.

Men hur långt har vi kommit idag? I Schneider Electrics rapport har 125 svenska fastighetsägare svarat på frågor kring hur digitala deras fastigheter är och vilka system de investerat i. Vi kan läsa att lösningar för värme och ventilation toppar listan, följt av lösningar för larm och övervakning samt passagesystem och belysningssystem. När det gäller digitala arbetsplatslösningar, som appar för bokning av konferensrum och annat, uppger dock mindre än hälften av fastighetsägarna att de investerat i sådana system. 

Smarta lösningar får oss att göra hållbara val

Annika Pålsson beskriver att vi kommer att behöva använda energi på mer medvetna sätt, och att det också blir naturligt för oss att dela saker med varandra – allt från utrymmen och lokaler till fordon och utrustning. Då är det viktigt att etablera system som gör det enkelt, smidigt och säkert för människor att automatiskt göra mer hållbara val.

 

– Som fastighetsutvecklare behöver vi bygga in nytänkande, smarta och digitala lösningar som underlättar för människor att göra medvetna val både i hemmet och på jobbet. Smarta lösningar ger människor och företag bättre möjligheter att göra en positiv skillnad varje dag, säger Annika Pålsson.

 

Med smart teknik kan du få vardagen att funka bättre på många olika sätt. På jobbet kan du exempelvis enkelt se var det finns lediga arbetsplatser eller mötesrum. Om du letar efter en kollega kan du enkelt ta reda på var hen befinner sig. Ett annat exempel är en app som drar kostnaden för lunchen eller träningen direkt på lönen. 

 

– Det blir allt vanligare att fastighetsägare erbjuder sina kunder tjänster utifrån en gemensam plattform. När vi planerar nya fastigheter får denna aspekt stort utrymme. Vårt koncept för World Trade Center går exempelvis mycket ut på att man delar på alla funktioner som ett företag behöver, och optimerar både ytor och andra resurser. På köpet får du många andra fördelar i form av till exempel nätverk och social gemenskap.

 

Annika Pålsson tips för att gå mot ett smartare kontor

  • Om du har möjlighet så välj att ha ditt kontor i en fastighet som redan har rätt infrastruktur. Där är det enkelt att koppla på system och lösningar för exempelvis smarta hissar, passagesystem, bokningssystem och lokaliseringssystem.
  • Enklare saker du kan sätta igång med i vilken fastighet som helst är att styra belysningen automatiskt, installera modern teknik i konferenslokalerna så att du slipper ägna en kvart åt det tekniska inför varje möte, och införa digitala kalendrar där ni smidigt bokar möten, lokaler och utrustning. 
  • När du ska välja typ av system så kom ihåg att den digitala världen ständigt förändras. Välj så öppna och flexibla system som möjligt så att du enkelt kan uppgradera eller bygga ut, och inte blir fastlåst hos en specifik leverantör. Om du inte känner att du har kunskap själv så ta hjälp av experter.
  • Fundera lite extra över både data- och driftsäkerheten, eftersom den snabbt blir affärskritisk. Installera system som säkerställer alla funktioner, även vid strömavbrott. Se till att göra regelbunden översyn och service, och ta hjälp av experter om ni behöver. Håll även koll på att ni alltid hanterar persondata i linje med GDPR.

Läs mer inom Hållbart företagande:

Så inreder du kontoret för ökad produktivitet

Emma Schultz, vd på inredningsföretaget Escandi, tipsar om hur du inreder kontoret så att medarbetare och kunder trivs – och fokuserar bättre.

Läs artikeln nu