Nio tips för ett mer hållbart kontor

Att skapa mer hållbara och miljöanpassade kontor som ger fördelar både idag och för framtiden.

Vill du också vara med och skapa mer hållbara och miljöanpassade kontor som ger fördelar både idag och för framtiden? Här får du konkreta tips inom nio viktiga områden – för att sätta igång direkt.

En god start på vägen mot ett mer miljöanpassat kontor är att välja en fastighetsägare som arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor, för att aktivt minska både sin egen och sina kunders miljöpåverkan. För att du ska kunna veta om en byggnad är hållbar ur ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv finns olika miljöcertifieringar. Dessa ska fungera som en kvalitetssäkring för att byggnaden möter de krav som har formulerats för just den byggnaden. Allt fler fastighetsägare miljöcertifierar idag sina byggnader.

Som ledare visar du vägen

För att få den bästa rådgivningen så välj en fastighetsägare som har höga ambitioner och kompetens inom miljö‑, energi- och teknikfrågor. Tillsammans kan ni diskutera, hitta och genomföra åtgärder och lösningar samt skapa incitament som bidrar till att öka miljömedvetenheten bland dina anställda.

Det är värdefullt att involvera och engagera alla medarbetare, eftersom det ibland krävs en beteendeförändring och resultatet blir bättre om alla drar åt samma håll. Glöm inte att du som ledare visar vägen – genom att exempelvis källsortera, välja ekologiskt, närproducerat eller fairtrade och att cykla till kundmötet.

Förutom minskade växthusgasutsläpp bidrar handlingar, incitament och lösningar för att minimera miljöbelastningen ofta till effektivare arbetssätt, lägre kostnader, stoltare medarbetare och ett starkare varumärke.

Gör så här för att skapa en mer hållbar och miljöanpassad arbetsplats

 • Välj miljömärkta produkter och utrustning
  Se över alla inköp och välj alltid miljömärkt. När det gäller förbrukningsartiklar som papper, tvål och diskmedel så leta efter Bra Miljöval eller Svanen. Välj ekologiskt, närproducerat och gärna fairtrade när det gäller frukt, mjölk, te och kaffe.

  För all utrustning som kräver energi så leta efter europisk energimärkning eller den amerikanska certifieringen Energy Star. Förutom låg energiförbrukning är det viktigt att utrustningen har energisparfunktioner som är aktiverade. Utrustningen bör också gå att uppgradera eller laga. Välj helst TCO-märkt utrustning så att du kan ta med driftskostnaderna i totalkostnaden, och gör en livscykelanalys för att räkna hem energisnåla och klimatsmarta investeringar.

 • Ta kontroll över elförbrukningen
  Belysning kan stå för en betydande del av energiförbrukningen på kontoret. Skaffa därför energismart belysning genom att välja LED-lampor nästa gång det är dags att byta. Dessa håller femton gånger längre och använder 80 procent mindre el. Välj också energismarta HF-armaturer med T5-lysrör istället för konventionella lysrörsarmaturer. Det är en myt att lampor och lysrör som tänds och släcks ofta drar mer energi och att brinntiden förkortas. Så släck alla lampor som inte behövs och installera rörelseaktiverad belysning där det är lämpligt.

  Apparater i standby-läge drar ström, så stäng helst av dem helt. Och, om det inte finns ett till- och frånluftsystem för ventilationen – vädra rejält och snabbt istället för att ha lite öppet under längre tid, så får du in frisk luft utan att släppa ut värmen. Det är också en god idé att låta värmen sjunka utanför kontorstid, men gå igång direkt vid närvaro.

 • Välj ett elavtal med förnybar el
  Byt till miljömärkt el med Bra Miljöval, som är den tuffaste märkningen på förnybar el, och som också garanterar att elen är producerad i Sverige.

 • Välj rätt transporter och bud
  När det gäller resor till och från jobbet finns mycket att vinna på att promenera, cykla, köra elscooter eller åka kollektivt, både för klimatet och för hälsan. Uppmuntra cykling genom säker cykelparkering samt duschmöjligheter och låsbara skåp.

  Kanske är det också en god idé att köpa in några elscootrar och tjänstecyklar, för kortare ärenden och kundbesök i närområdet? Erbjud cykelhjälmar så att dina medarbetare slipper ta med egna. Välj tåg vid längre resor så långt det är möjligt. Underlätta också för era besökare genom att ge information om kollektiva färdmedel. För bud är förstås cykelbud allra bäst, följt av transporter som är märkta med Bra Miljöval.

 • Gå över till fler digitala möten
  Nyttja den moderna tekniken för möten över webb, telefon eller video för att undvika onödiga tjänsteresor. Du minskar drastiskt din miljöpåverkan samtidigt som du sparar tid och pengar. Digitaliseringen har också gjort det möjligt att jobba mer utanför kontoret, som ute hos en kund eller hemma, vilket bidrar till att det totala resandet minskar.

 • Ha koll på datorer och datalagring
  Datorer, servrar och allt runt omkring är helt nödvändig utrustning på kontoret, och det gäller att välja så energieffektiva alternativ som möjligt. Genom att ha med detta som en utvärderingsparameter kommer du en bra bit på väg mot ett mer hållbart kontor. När det gäller datalagring i molnet börjar allt fler även utvärdera miljöpåverkan från dessa, och aktivt välja lösningar som drivs med förnybar energi.

 • Ta ett grepp om mat, kök och disk
  I köket finns mycket att göra för att kontoret ska bli mer hållbart och miljöanpassat. Häll upp kranvatten i snygga karaffer istället för att köpa vatten på flaska. Installera en kran som gör bubbelvatten. Välj ekologiska och närproducerade råvaror och rätter. Kasta aldrig något ätbart utan var kreativ och hitta nya serveringsmöjligheter, exempelvis i en sallad. Och diska smart! Det är mycket bättre för miljön att köra igång en full diskmaskin än att diska för hand. Minska också energiförbrukningen genom att byta till resurssnåla kranar eller vattensparande kranmunstycken.

 • Källsortera och återvinn allt som går
  Källsortera papper, glas, burkar, metall, batterier, glödlampor, matrester, kartong, plast och elektriska artiklar – och återvinn så mycket ni kan. Gör det enkelt genom att exempelvis ställa kärl för pappersåtervinning i alla rum. Och kom ihåg att undvika pappersutskrifter och kopiering. Skriv ut dubbelsidigt så sparar du in hälften av pappret.

 • Reparera och återanvänd
  Byt heller inte ut möbler, datorer och utrustning så snabbt utan försök att öka livslängden på dem genom reparationer och uppgraderingar. Vid inköp av nya möbler finns det företag som erbjuder nya produkter som de åtar sig att renovera, göra om eller ge helt nytt liv, för att kunna behålla dem i kretsloppet.

Läs mer inom Hållbart företagande:

En fastighetsbransch i förändring

De fastighetsutvecklare som vill möta framtidens efterfrågan bör sträva efter att erbjuda fler flexibla och delade ytor, satsa på hållbarhet och försöka närma sig kaféerbjudandet – snabbt wifi och mer gemenskap på cykelavstånd.

Läs artikeln nu