Fem heta kontorstrender för 2020

Vad säger kontorstrenderna om hur vi ser på och vill ha våra arbetsplatser 2020?

Vilka stora kontorstrender påverkar just nu arkitekter och fastighetsbolag? Synen på våra arbetsplatser förändras i takt med att vi får mer kunskap om hur kontoret påverkar vårt sätt att arbeta – vår produktivitet, kreativitet och innovationsförmåga. Vad säger kontorstrenderna om hur vi ser på och vill ha våra arbetsplatser 2020?

I Sverige går omkring 2,5 miljoner människor till ett kontor för att arbeta. För oss är kontoret en central plats i livet och arbetsplatsen spelar en väsentlig roll för vår livskvalitet. Vi får också allt mer kunskap om hur kontorets utformning påverkar vårt arbetssätt, vår produktivitet och inte minst kreativitet och innovationsförmåga.

Från slutna rum till öppna ytor

Länge var kontoret en plats där alla mest satt och jobbade på sina egna rum. När de öppna kontorslandskapen gjorde sitt intåg sågs det som en ny möjlighet att samarbeta och kommunicera, och dessutom blev det mer kostnadseffektivt eftersom fler människor fick plats i lokalerna. På senare år har denna lösning blivit allt mer kritiserad och forskning visar att produktiviteten faktiskt sjunker. Många upplever att det är svårt att koncentrera sig när man ständigt blir störd och avbruten.

Aktivitetsbaserade kontor – det bästa av två världar

Men hur ska vi då kunna förena fördelarna med dessa båda system? Genom att utforma kontor som ger möjlighet till båda alternativen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, som bygger på ett nytt sätt att tänka. Den viktigaste utgångspunkten är att alla medarbetare är olika – och att arbetsuppgifterna skiljer sig åt från dag till dag, och från timme till timme.

Ibland jobbar du i grupp och det är högt i tak med livliga diskussioner, och ibland behöver du verkligen kunna koncentrera dig och jobba helt ostört. Ibland pratar du i telefon, eller sitter i möten, eller har helt enkelt en fikarast. Det allra mest fördelaktiga är därför att skapa en miljö som ger varje medarbetare möjlighet att vid varje tidpunkt välja just det utrymme som passar bäst. Allt fler arbetsplatser formas mer eller mindre efter denna princip, och kunskapen om fördelarna ökar bland arkitekter, fastighetsbolag, kontorsuthyrare och företag.

Fem heta trender för dagens moderna kontor

En övergripande trend inom kontorsutveckling är alltså att vi vill utforma våra arbetsplatser utifrån medarbetarnas faktiska behov under arbetsdagen. Som en del av en större samhällsutveckling går denna trend i linje med digitaliseringen och ett ökat hållbarhetsfokus som förändrar hur vi lever, jobbar och interagerar med varandra. Rent konkret kan detta delas in i fem starka huvudtrender:

 • Vi delar kontoret med andra
  Nu börjar utvecklingen av kontorshotell och coworking-kontor att ta fart ordentligt. Det blir allt mer en självklarhet att dela kontorsytor, för vinster när det gäller flexibilitet, nätverk, kostnader och att hushålla med begränsade resurser. Inledningsvis tilltalade detta mest små företag, men allt fler större företag ser fördelar med den flexibilitet som delade kontor kan ge. Exempelvis kan man placera en marknads- eller innovationsavdelning i en mer dynamisk miljö under en tid. Och nya lösningar för hur vi kan bjuda in andra att dela resurser kommer helt säkert att se dagens ljus.

 • Vi ser kontoret som en mötesplats
  Många av oss kan idag utföra en del av våra arbetsuppgifter hemma eller på stan – och en del har befarat att kontoren kommer att stå tomma. Någon sådan utveckling syns inte till, eftersom vi alltid kommer att vilja och behöva träffas för att ge varandra energi och skapa dynamik och kreativitet i samarbetet. Det innebär dock att kontoret måste locka oss med trevliga, mer hemlika miljöer där vi trivs och kan mötas på olika sätt. På en del arbetsplatser uppmanas medarbetarna till och med att utnyttja kontoret utanför arbetstid, för till exempel fritidsaktiviteter, en AW eller en liten fest.

 • Våra kontor blir allt smartare
  Helt i linje med den allmänna digitaliseringen av vårt samhälle, blir även våra kontor allt smartare. Vi tar hjälp av digitalisering och ny teknik för att bland annat göra arbetsdagen enklare och mer effektiv alla medarbetare. Rent praktiskt handlar det om nätverk och digitala plattformar, där människor och utrustning kan kommunicera på ett smidigt sätt.

  Smarta kontor är också hållbara framför allt genom att använda energi mer effektivt, men även genom att utnyttja resurser som lokaler och utrustning bättre, hjälpa människor att bli mer produktiva och att erbjuda en mer hälsosam inomhusmiljö.

 • Vi tänker cirkulärt för hållbarhet på kontoret
  Eftersom våra arbetsplatser och vårt arbetsliv är en stor del av livet, ser vi vikten av att även här tänka långsiktigt hållbart. Det ger oss nya förutsättningar och nya sätt att prioritera. Genom att hela tiden tänka cirkulärt blir vi mer medvetna som den helhet som vi faktiskt är en del av, och kan på så vis minska vårt ekologiska fotavtryck så långt det är möjligt för oss.

 • Vi vill ha kontor som främjar hälsa och välmående
  I tider av stress och utbrändhet finns ett växande fokus på att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Här är det många faktorer som spelar in, exempelvis ledarskap och självledarskap, företagskultur och inte minst arbetsplatsens utformning. Otaliga studier bekräftar sambandet mellan mycket stillasittande och ökad risk för hälsoproblem och sjukdom. Många menar att ansvaret för detta bör breddas, och allt fler arbetsgivare satsar på ett erbjuda lättillgängliga lösningar för bättre välmående på kontoret, som gemensam avslappning, aktiviteter och hälsosamma mellanmål, ergonomiska möbler, redskap och kanske promenadmöten.

Läs mer inom Hållbart företagande:

Vad ska vi ha kontoret till?

Diskussionen om kontorets syfte är hetare än någonsin. Många företag ställer sig idag frågan: Hur ska vi använda kontoret? Och vad kommer kontoret ha för syfte i framtiden? Forskaren Lena Lid Falkman ger här sin spaning om framtidens arbetsplats.

Läs artikeln nu