Paneldebatt: Hur utformar vi våra stadskärnor om 10 år?

Hur ser behoven ut för olika målgrupper i framtidens hållbara stadskärnor? Vilken roll får stadskärnorna som utbytesplatser, mötesplatser och identitetsbärare? De frågorna diskuterade en handelsforskare, en trädgårdsarkitekt, två arkitekter samt en representant för Bancks stiftelse och en för Granitor Properties, på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022.

Konferensens moderator inledde med att fråga om vår relation till stadsrummet i dag. Här verkade alla överens om att pandemin förändrat en hel del. Fler har upptäckt staden och dess parker, medan butikerna har haft det tuffare. Att arbeta hemma har blivit allt vanligare, något som arkitekt Mats White menade ställer nya krav på ökade möteslokaler i Helsingborg.

– Produkterna är på väg bort från våra stadskärnor, till förmån för våra kroppar. Produkterna kan vi köpa över nätet, medan vi i stadskärnor i stället besöker bland annat serveringar och kroppsvårdssalonger, sa arkitekt Gert Wingårdh.

– När det gäller den äldre målgruppen handlar det absolut mycket om människa och kropp. De vill ta vara på dagen och tiden, bland annat genom att ta för sig av stadens utbud. De vill blicka framåt, inte leva i det förgångna, sa Sven Rosenkvist, ordförande för Bancks stiftelse.


Läs mer inom Den hållbara staden:

Involvera fler för att forma mänskliga och moderna städer

Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar i praktiken och hur ser framtidens städer och stadskärnor ut? Det diskuterades på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022. Att involvera fler i dialogen om stadsutveckling samt att våga bli mer mänskliga och moderna var några av rösterna som hördes.

Läs artikeln nu