Paneldebatt: Bibliotekens betydelse för hållbar stadsutveckling

Vilken roll har biblioteken i dag och vilka framtida behov behöver de möta för olika målgrupper? Vilken betydelse har bibliotek för inkludering, medborgardialog och demokratiutveckling? Om dessa frågor pratade en designforskare, en kulturdirektör, en bibliotekschef, en arkitekt och en affärsstrateg på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022.

På moderatorn Cecilia Nebels inledande fråga om vilken roll biblioteken har i dag och framåt var Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg, först ut att ta till orda: 
 
– Vi ska bygga om stadsbiblioteket i Helsingborg. I det arbetet tycker vi att det är viktigt att ha verksamheten i centrum, inte bara byggnaden. När det gäller utformningen av verksamheten samlar vi på insikter, inte önskelistor. Det är också viktigt att ha en lokal anknytning samt att få med organisationen och lärandet i processen, sa hon. 
 
– Jag håller med dig, det handlar inte bara om stora glasytor. För oss i Malmö är biblioteket så mycket mer än själva lokalen. Vi cyklar ut för att besöka människor och platser. Vi har också våra biblioteksbussar, skolbibliotek och ibland även "pop-up-bibliotek". Det är viktigt att tänka i nya former, sa Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad.


Läs mer inom Den hållbara staden:

Om vikten av att lyssna för att skapa social hållbarhet

Hur designar vi för social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt och vilken betydelse har bibliotek i den utvecklingen? Det diskuterades på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022. Med utgångpunkt i Granitors stora satsning Embassy of Sharing, som bland annat inrymmer ett bibliotek, diskuterades social hållbarhet kopplat till bibliotekens roll.

Läs artikeln nu