Om vikten av att lyssna för att skapa social hållbarhet

Hur designar vi för social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt och vilken betydelse har bibliotek i den utvecklingen? Det diskuterades på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022. Med utgångpunkt i Granitors stora satsning Embassy of Sharing, som bland annat inrymmer ett bibliotek, diskuterades social hållbarhet kopplat till bibliotekens roll.

Maria Ekström och Sten Lindquist, båda från Granitor, inledde med att kort presentera Embassy of Sharing – Granitors stora satsning i Hyllie, Malmö. Här ska 55 000 kvadratmeter fyllas med kontor, bostäder, restauranger och mötesplatser under de kommande åren.  
 
Projektet ritas av Wingårdhs Arkitektkontor och utvecklas av Granitor, i nära samarbete med Malmö stad och flera andra aktörer. Grundpelarna är innovation, hållbarhet och delningsekonomi. Områdets sju fastigheter ska var och en leva upp till ett eller flera av FN:s 17 globala hållbarhetsmål till 2030. Byggstarten för den första av dem, Fyrtornet, ägde rum den 31 maj 2022. 
 
– När vi inledde arbetet frågade vi oss vad som saknades i Hyllie. Vi lyssnade och formade därefter våra fastigheter. Därefter definierade vi hållbarhetsmål för varje fastighet och formulerade tio sociala åtaganden, till exempel att öka mångfalden, skapa social inkludering och främja demokratiutvecklingen. Vi ville också främja entreprenörskapet, framför allt socialt entreprenörskap, och skapa fler mötesplatser i Hyllie, sa affärschef Maria Ekström.

Holistisk hållbarhet

– Granitor arbetar med holistisk hållbarhet, där de tre hållbarhetsperspektiven är en förutsättning för varandra. Via delningsekonomi vill vi inom Embassy of Sharing skapa förutsättningar att dela allt från ytor och verktyg till kunskap. För oss är det viktigt att våra samarbetspartners ska förstå projektet i sin helhet och att tillsammans med dem bygga en gemenskap. Vi tror också att det är viktigt med ledarskap för att klara den här förändringsresan, sa affärsstrateg Sten Lindquist. 
 
Sedan fick vi möta Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör i Malmö stad. Under hennes vingar finns just det bibliotek som ska byggas inom Embassy of Sharing.  
 
– På det här biblioteket ligger vårt fokus på unga vuxna, som vi ofta har svårt att nå. Därför är det viktigt att lyssna på deras behov, så att vi kan bli en trampolin för ungas drömmar. Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna i stället för att lägga kultur på människor, sa Pernilla Conde Hellman och fortsatte:


Att dela ger mer

Embassy of Sharing är ett 55 000 kvadratmeter stort kvarter på strategiskt läge i Hyllie med fokus på innovation, mångfald och cirkulär ekonomi. Här samsas flexibla kontor med smarta bostäder och värdeskapande mötesplatser i sju olika fastigheter, alla med ett eget uttryck.

Här kan du läsa mer om Embassy of Sharing

Läs mer inom Den hållbara staden:

Paneldebatt: Hur utformar vi våra stadskärnor om 10 år?

Hur ser behoven ut för olika målgrupper i framtidens hållbara stadskärnor? Vilken roll får stadskärnorna som utbytesplatser, mötesplatser och identitetsbärare? De frågorna diskuterade en handelsforskare, en trädgårdsarkitekt, två arkitekter samt en representant för Bancks stiftelse och en för Granitor Properties, på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022.

Läs artikeln nu