Klimatneutralt byggande – hur ser vi till att det händer?

Vad är en klimatneutral byggsektor och hur når vi dit? Och hur går trähusbyggande till, i praktiken? Dessa frågor lyftes på Granitors konferens på H22, den 9 juni 2022.

Rikard Sjöqvist, hållbarhets- och teknikchef på Granitor var vår faktabärare i detta ämne, vänligt vägledd och utfrågad av kollegan Sten Lindquist. Rikard började med att måla upp den bild vi numera väl känner till, att det är mot 2030 och ett antal hållbarhetsmål vi alla arbetar.

– Det händer väldigt mycket just nu. Alla har klimatet i fokus, vilket märks tydligt i bland annat rapporter och samarbeten. Inom Granitor är vi aktiva inom LFM30, Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030. Det är ett unikt samarbete, där vi går steget före och gärna hjälper andra och varandra, sa Rikard och fortsatte:

– Jag skulle verkligen säga att vi är inne i ett skifte. Många har en positiv attityd till klimatfrågorna och vill vara med och samarbeta. Och det är just det som krävs, eftersom det allra viktigaste är att öka medvetenheten om vad klimatneutralitet ens är. Mitt svar på den frågan är, enkelt uttryckt, att vi måste balansera upp den klimatpåverkan vi gör, annars blir vi aldrig klimatneutrala.

Rikard förklarade att "balansera upp" handlar om att både "öka intäkterna och sänka kostnaderna". Det vill säga det gäller att både minska utsläppen och klimatkompensera, till exempel genom att fånga koldioxid. Han underströk också vikten av att alla räknar lika.

– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. För allt spelar nämligen roll! Kanske kan du gå med i en branschorganisation och börja jobba med de här frågorna. Det gäller att ta ett personligt beslut och bestämma sig för att göra det man kan. Därefter är det tid att analysera vad man ska göra och sätta upp konkreta mål,

avslutade Rikard Sjöqvist.

Älskade trä: Arkitektur för planeten

Minskad klimatpåverkan, bättre boendemiljö och kortad byggtid – här är sju fördelar med att bygga flerbostadshus i trä.

Läs artikeln nu

Läs mer inom Den hållbara staden:

Bibliotekens betydelse för hållbar stadsutveckling

Vilken roll har biblioteken i dag och vilka framtida behov behöver de möta för olika målgrupper? När myndigheter och företag fokuserar på digitala tjänster minskar den fysiska närvaron i samhället och mötesplatserna blir färre. Kvar finns biblioteken som får en allt större betydelse för inkludering, medborgardialog och demokratiutveckling.

Läs artikeln nu