Involvera fler för att forma mänskliga och moderna städer

Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar i praktiken och hur ser framtidens städer och stadskärnor ut? Det diskuterades på Granitors konferens under H22, den 9 juni 2022. Att involvera fler i dialogen om stadsutveckling samt att våga bli mer mänskliga och moderna var några av rösterna som hördes.

Runt 100 deltagare fanns på plats på Clarion Hotel Sea U när konferensen drog i gång. Granitors vd Peter Syrén inledde dagen, tillsammans med moderatorn Cecilia Nebel.

– Staden är till för alla, vilket gör mångfald, variation och samarbete helt nödvändiga. Som fastighetsutvecklare ska vi skapa platser för både möte och vila, såväl ute som inne. Platser som inkluderar många, men som också har en tydlig gräns för vad som är offentligt och vad som är privat. Som fastighets- och samhällsutvecklare är det dessutom viktigt att vara snäll och att göra ansvarsfulla affärer, sa Peter Syrén.

Därefter gick ordet till Magnus Skiöld, styrelseordförande i Granitor Properties, och Johan Svedström, affärschef på Granitor. De gav en kort resumé av utvecklingen av Sea U, en resa med många turer och en tidvis ganska högljudd debatt. Utöver en kongress- och hotellanläggning består Sea U av 155 bostäder, en ny park samt den flyttade och ombyggda Ångfärjestationen.

– För att kunna skapa bostäder i stadskärnan gäller det för oss att hitta lösningar på tre utmaningar: inlåsningseffekter på grund av momsproblematik när kontor omvandlas till bostäder, tillgänglighet i äldre kontorsfastigheter samt att bevara och samtidigt utveckla kulturmiljön och kulturbyggnader.

Christian Orsing, kommunalråd (M) i Helsingborgs stad .

Paneldebatt

Diskussionen om hur vi skapar framtidens hållbara städer avslutades med en paneldebatt, som du kan läsa mer om här:

Paneldebatt: Hur utformar vi våra stadskärnor om 10 år?

Läs mer inom Den hållbara staden:

Att dela ger mer

I det nya området Embassy of Sharing i Malmö, Hyllie omvandlas visioner om delningsekonomi, innovation och social inkludering till verklighet. "Under hela projektets gång har vi ett mindset om att vi alla vinner på att dela. Det kan handla om att dela produkter, tjänster, ytor, erfarenheter och kunskap. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre" säger Carl von Strokirch verksamhetsområdeschef på Granitor Properties.

Läs artikeln nu