Vad är så reko med REKO-ringen?

En Q&A om stadsodling, lokalproducerad mat och lysande gröna inslag i stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing.

I takt med att utvecklingen av Fyrtornet i Embassy of Sharing närmar sig har det blivit dags för ett spännande inslag i den nya vardagen i Hyllie. På marken där kvarteret kommer att växa fram gör Granitor plats för en REKO-ring. Med start från och med den 30 mars 2021 kommer malmöbor att kunna handla lokalproducerade färska råvaror och produkter – direkt från producenten – varje vecka.

Vi har pratat med affärschefen på Granitor Properties, Maria Ekström, och hållbarhetssamordnare Ulrika Viderum för att få svar på några snabba frågor.

Berätta, hur hänger REKO-ringen ihop med Embassy of Sharing?

– Det är egentligen en rätt självklar koppling. Embassy of Sharing handlar om innovation, hållbarhet och delningsekonomi, om att våga satsa på samarbeten som ger ett hållbart samhälle på lång sikt, säger Maria Ekström.

– Vi jobbar både med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, från utvecklingsskedet till när allt finns på plats och Embassy of Sharing bubblar av aktivitet. Vi vill stimulera social entreprenörskap som gör miljönytta och här samarbetar vi bland annat tätt ihop med Botildenborg, en gård och mötesplats i Malmö som använder just mat och metoder som tillsammans skapar dessa tre delar av hållbarhet. Vi har satt ihop en handlingsplan med förslag för en grön framtid och REKO-ringen är en av aktiviteterna som Granitor valt att satsa på, säger Ulrika Viderum.

"Det handlar om att våga satsa på samarbeten som ger ett hållbart samhälle på lång sikt"


Vad är drömscenariot?

– Samarbetet med Botildenborg ger oss förutsättningar att skapa en ny grön affärsmässig odling, som samtidigt bygger på socialt entreprenörskap. Vi studerar nu tillsammans med dem, och målet är att vi skall kunna nyttja både tak, väggar, mörka ytor och inomhuslokaler för att bidra till det, säger Maria.

– Drömmen är att vi får se stadsodling växa och lokala producenters samverkan med andra som ett naturligt inslag i ett mer hållbart samhälle. Det skulle gynna både Hyllie och hela Malmö. Med REKO-ringen möjliggör vi för producenter och medborgare att mötas och i och med det skapar vi långsiktig försäljning för Embassy of Sharings entreprenörer, menar Ulrika.

Varför skulle hela Malmö gynnas för att Embassy of Sharing har stadsodling som ett naturligt inslag?

– Haha, det är såklart inte en direkt följd, men vi på Granitor tror på innovation och utveckling, på samarbeten och möten. Vi vill fungera som möjliggöraren när det gäller att vara med och utveckla staden. Så vi tänker oss att det blir en växelverkan, där vi har tagit chansen att möjliggöra detta och där vi i vår tur är beroende av medborgarnas engagemang och deltagande, säger Ulrika Viderum. Vi sponsrar och bjuder in aktörer och människor som vill fylla Embassy of Sharing med liv och innehåll och vi samarbetar tätt med Malmö stad. Alla som ser möjligheterna i Embassy of Sharing är välkomna med sina idéer, sitt kunnande och sitt driv.

– Precis. Varken Embassy of Sharing eller REKO-ringen är något som vi utvecklar själva. Det är i grunden ett samarbetsprojekt för en bättre värld – och vi på Granitor hoppas göra positiv skillnad i både det stora och det lilla, säger Maria Ekström.

Okej! Tack så mycket!

– Tack själv!

– Tack!

REKO-ringen tar naturen till stadskärnan

Cyrille Gaubert är projektledare inom stadsbruk på Botildenborg, som är Malmös främsta samarbetspartner när de gäller ekologisk hållbarhet. Vad är hans bild av fördelarna med en REKO-ring?

– Bara en så enkel sak som att köpa mat som produceras småskaligt och lokalt, gör att man naturligt minskar på CO2-utsläppen eftersom det inte är någon transport iblandad. Det bidrar också till den lokala ekonomin vilket skapar en mer levande stad, säger Cyrille.

Men varför räcker det inte att vi väljer ekologisk eller närodlat i mataffären?

– När vi pratar om mat är det ofta mataffären som är vår koppling till ”naturen”. Den maten kommer ofta från ett annat land, är inslagen i plast och väldigt opersonlig. Att kunna ta naturen till stadskärnan genom mat är ett sätt att koppla oss till en miljö som finns nära, men som ibland känns långt borta i vår vardag.

– Genom initiativ som Reko-ringen blir naturen på ett enkelt sätt en del av vardagen igen. Maten vi köper där har dessutom inte transporterats onödigt långt eller har överdrivet mycket emballage som belastar vår miljö. Dessutom får du maten av en faktisk person, säger han.

Varför är det en fördel för mig att jag får maten från en faktisk person?

– När man möter den som odlar maten och kommer man närmare varandra. Slutresultatet är god mat på bordet som alla mår bra av, men i förlängningen får vi en större förståelse för varandra och det bidrar till en positiv samhällsutveckling, säger Cyrille Gaubert.

En ’game changer’ för lokala producenter

Cecilia Ward är en av grundarna av Landet oss kommer att erbjuda hållbart odlade grönsaker och blommor på REKO-ringen. För henne förändras mycket när mellanhänderna kapas.

– Poängen med REKO-ringar är just att koppla ihop konsumenter med producenter, helt utan mellanhänder eller grossister. Det innebär att hela priset som kunderna betalar går direkt till oss som tillverkat maten, vilket är en game changer för många av oss småskaliga livsmedelsproducenter. 

En bättre stadsmiljö med biologisk mångfald

Cecilia håller med Cyrille om att stadsodling är viktigt ur flera perspektiv.

– Det handlar till exempel om småskaligt företagande - men också att vi kan arbeta mot en livsmedelsförsörjning som blir mer hållbar och lokal. Vi behöver ju inte importera sallad från Spanien när det går att odla till exempel i Hyllie. Stadsodling är ett bra komplement till annan livsmedelsproduktion och det går att producera väldigt mycket mat på liten yta i intensiva system. Dessutom bidrar odlingar till en bättre stadsmiljö och kan gynna biologisk mångfald, säger Cecilia Ward.