Smarta stadsdelar på framfart genom Sverige

– Från Embassy of Sharing i Hyllie till Ebbepark i Linköping.

Från inhägnat industriområde till kreativ mötesplats. I år, 2021, invigdes en helt ny stadsdel i Linköping. I området Ebbepark finns idag boende, restauranger, co-working, skola, vård och gemensamma ytor för lek och odling. Fokus ligger på utbyte av idéer och tjänster. Bland annat finns ett så kallat makerspace och hela området fungerar som en testbädd för att förverkliga idéer.

När Granitor fick höra talas om Ebbepark tog det inte långt tid innan tåget var bokat och väskorna packade för att besöka platsen och teamet bakom Ebbepark. Området har slående likheter med Granitors nya kvarter, Embassy of Sharing, vilket resulterade i stora möjligheter för kunskapsutbyte. Embassy of Sharing är namnet på sju fastigheter som byggs i Hyllie, med allt från smarta bostäder och flexibla kontor till värdeskapande mötesplatser.

Ebbepark – en modig, omtänksam och smart stadsdel

Ebbepark ligger mitt emellan Linköpings centrum och universitetet längst med ett angränsande skogsområde. 2011 började fastighetsbolaget Sankt Kors att omvandla det gamla textilområde som låg i Ebbepark till att bli en modern och attraktiv stadsdel. Idag går det att se textilinspirerande mönster på husfasaderna som skvallrar om platsens historia.

Målet med Ebbepark är att skapa långsiktig hållbarhet ur både ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv. Det handlar alltså inte bara om att välja rätt när det kommer till energiförsörjning, materialval eller transportlösningar, utan även att tänka in hållbarhet från start – i människors vardagsliv. Ebbepark erbjuder exempelvis både de boende och de verksamma i området delning av resurser, så som bilpool, cyklar och gemensam verkstad. 

Visionen "Dare, Share, Care"

"Orden fungerar som ledord för alla som bygger, utvecklar, bor, jobbar eller besöker Ebbepark. Vi vill ta vara på modiga idéer, uppmuntra till omtänksamhet och delning. Nyligen lanserade vi en digital plattform som underlättar delning av produkter, lokaler eller ideér." – Linn Lichtermann, communityansvarig.

Ebbepark är inte det enda området som fokuserar på delning. Delning har blivit en växande trend och en viktig pusselbit i att kunna ställa om till en mer hållbar konsumtion. Att äga har blivit mindre viktigt, och vi ser idag att fler exempelvis går från tjänstebil till bilpool. Företag tar idag ett tydligare ställningsdeltagande och prioriterar sin hållbarhetsprofil.

"Hela konceptet med Embassy of Sharing utgår från en delningsekonomi, där processer sker i kretslopp där resurser återvinns, återanvänds och delas."

Ulrika Viderum, hållbarhetssamordnare på Granitor Properties.

”För att idéer ska kunna bli verklighet så måste det testas på riktigt! Det kan handla om att få tillgång till ytor, nätverk, specifika målgrupper eller rent av prototyper. I Embassy of Sharing vill vi skapa en testbädd där man kan nyttja kvarteret för att tillsammans hitta nya lösningar som är bra för klimatet.”

– Yasemin Arhan Modéer, vd Altitude Meetings, driftorganisation Embassy of Sharing.

En unik träbyggnad i Hyllie

Är du intresserad av att hyra kontorsplats i Fyrtornet?

Läs mer om Fyrtornet