Nu vill vi dela istället för att äga

Hur ska vi bygga framtidens samhälle för att möjliggöra hållbara val?

En viktig pusselbit i omställningen till mer hållbar konsumtion är att dela underutnyttjade resurser, som transporter, ytor och saker. Att äga har blivit mindre viktigt, och allt fler har exempelvis gått från tjänstebil till bilpool. Nästa steg är mobilitetspoolen, där även elcyklar, lådcyklar och elscootrar ingår. Granitors hållbarhetssamordnare Ulrika Viderum berättar hur vi ska bygga framtidens samhälle för att möjliggöra hållbara val.

Allt fler företag tar ett aktivt grepp om sin hållbarhetsprofil och letar fler klimatsmarta lösningar. En viktig del av hållbarhetsarbetet handlar om våra transporter, som står för en betydande del av vårt klimatavtryck. Hur kan resurser användas på nya och bättre sätt, utan att vi behöver göra avkall på värden som flexibilitet och bekvämlighet? När forskning visar att bilar i genomsnitt står still 95 procent av tiden, blir det självklart för många företagsledare att försöka underlätta för de anställda att ta sig till och från jobbet på ett hållbart sätt. 

Nya lösningar ger hållbara färdmedel som alternativ

Sedan en tid finns olika lösningar för bildelning, och vi börjar så smått vänja oss vid att det inte är nödvändigt med egen bil för att klara våra transportbehov. Många letar också alternativ till bilen, och väljer att pendla med exempelvis elcykel istället. Ett naturligt nästa steg är att knyta samman dessa trender för att erbjuda lösningar som är praktiska, flexibla och hållbara – och det är här mobilitetspoolen kommer in. En del aktörer har börjat etablera sig med sådana erbjudanden, och marknaden väntas växa rejält framöver.  

Samhället måste underlätta hållbara val

En ny syn på mobilitet i vardagen måste gå hand i hand med samhällsutvecklingen. För att människor ska kunna välja mer hållbara färdsätt utan att förlora varken tid eller komfort, behövs strukturer som underlättar för detta. Det gäller allt från hur gatuutrymmet disponeras till att utveckla digitala lösningar som gör bokning av fordonen enkel och säker.

Ett exempel på ökad medvetenhet om delningsekonomins betydelse för hållbar stadsutveckling är det nya området Embassy of Sharing, som Granitor utvecklar i Hyllie. Det är ett stadsutvecklingsprojekt med FN:s 17 globala mål som ledstjärnor.  

– I detta sju kvarter stora område kommer människor att bo, arbeta och mötas, med syftet att främja inkludering, hälsa och hållbarhet. Hela konceptet utgår från en delningsekonomi, där processer sker i kretslopp där resurser återvinns, återanvänds och delas, säger Ulrika Viderum, som är hållbarhetssamordnare på Granitor Properties. 

Samarbeta och dela resurser inom området  

Ulrika Viderum beskriver att det finns en större efterfrågan på en mobilitetspool än på vanlig bilpool, vilket ligger i linje med deras nudging-arbete för att hjälpa kunderna att välja hållbara lösningar.

– Mobilitetslösningar som drivs av förnybar energi bidrar till att vi tillsammans med våra kunder minskar klimatpåverkan i jämförelse med en genomsnittlig färdsträcka med fossildrivna fordon.

I en mobilitetspool kan det ingå eldrivna fordon av olika slag, där du enkelt bokar det fordon du behöver på en gemensam digital plattform. Lokaler ska kunna användas för olika verksamheter vid olika tider på dygnet, och i en av fastigheterna kommer ett kombinerat boende för äldre och studenter att utvecklas, där de kan hjälpas åt och tillsammans skapa en dynamisk social samvaro.

– Just detta projekt är väldigt innovativt och spännande, även om vi på Granitor jobbar brett med hållbarhet i alla våra fastigheter. Särskilt när vi skapar nya platser och byggnader i nyutvecklingsprojekt har vi mycket höga ambitioner som inkluderar allt från byggnadsmaterial och energianvändning till socialt ansvarstagande hos våra leverantörer. 

Bidra till att bygga framtidens hållbara samhälle

Ulrika Viderum värdesätter att jobba på ett företag som prioriterar hållbarhet inom samhällsbyggnadssektorn och vill vara med och ta ett bredare ansvar för framtidens samhälle. Hon och hennes kollegor är mycket aktiva i olika föreningar och samarbetsorganisationer, så som Sveriges Byggindustrier, Sweden Green Building Council och Lokal Färdplan Malmö 2030. Granitor driver också World Trade Center i Malmö, Lund och Helsingborg, och även här vill man skapa de bästa förutsättningarna för trygga miljöer och hållbara val i vardagen.

– Våra nyproducerade World Trade Centers i Malmö och i Lund är byggda enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnadsnivå Guld, vilket innebär att man använt bästa tillgängliga teknik. Med alla andra utvecklingsfastigheter är ambitionen minst nivå Silver, vilket sätter högre krav än Boverkets byggregler. 

Till vardags märker World Trade Centers hyresgäster detta framför allt på sådant som ventilation och inomhusklimat, dagsljusinsläpp och minimerad energianvändning. De har även möjlighet att miljöcertifiera sina egna företag, vilket är viktigt för många. Allt fler ser idag värdet i att vara en del av ett aktivt hållbarhetsarbete framåt.


Embassy of Sharing

Så här formar vi framtidens samhälle

Läs mer