Klimatkris och attityder – vad kan du tänka dig att dela?

Digitalisering i kombination med klimatförändringar har lett till en total attitydförändring när det gäller vad vi kan tänka oss att dela. Om det förut var målet att äga flest saker är det nu ett mål att slippa äga – men ändå ha tillgång. Det menar Sten Lindquist, affärsstrateg på Granitor Properties.

Sten Lindquist är inte bara konceptägare för Granitor Properties stora flaggskepp, Embassy of Sharing, det sju fastigheter stora kvarteret som kommer att ta form i Hyllie, och där fokus ligger på delningsekonomi. Han är också en av deltagarna i årets Social Innovation Summit, SI Summit 2020, där han deltar i diskussionen kring lokal valuta och hur vi kan använda lokaler alla dygnets timmar.


Berätta, vad är det som händer inom delningsekonomi?

"Det som händer är att en stor attitydförändring har skett, och nu håller den på att förändra hur vi ser på resurser."

– De sista åren har allt fler musik- och filmtjänster kommit. Vi har sett bilpooler, cykelpooler och elsparkscyklar. Airbnb är giganter och i Japan går det att dela husdjur för den som inte har tid att äga. Om det förut var målet att äga flest saker är det nu ett mål att slippa äga – men ändå ha tillgång.


Och hur har det blivit så här?

– Allt tyder på att det är digitaliseringen som gjort att det ens har blivit möjligt – nu har vi plattformarna. Det andra perspektivet är klimathotet: vi vill dela mer nu än innan – för att rädda vår planet. Så det är många krafter som samverkar för att förändra våra attityder: digitaliseringen, pandemin, klimatpåverkan – allt detta har lett till förändringar i hur vi ser på delningsekonomi och på vad vi kan tänka oss att dela.

Vad är det man vill ha?

– Man vill dels få ner kostnader, och dels få tillgång till saker man inte behöver hela tiden. Vi har länge delat konferens och mötesrum, parkering, restauranger och toaletter. På lång sikt gynnar det miljön och det är samtidigt väldigt ekonomiskt att dela.

"Om det förut var målet att äga flest saker är det nu ett mål att slippa äga – men ändå ha tillgång." 


Vilka är utmaningarna?

– En utmaning är det ansvarstagande perspektivet på kollektivt ägande. Tar man lika god hand om det man äger som om det man delar? Det gör man sannolikt inte, men det borde man göra: det här är kopplat till miljöförstöring i högsta grad. I det stora perspektivet gäller ju precis samma sak planeten, vi äger den inte själva så vi överlåter för stor del av ansvarstagandet på andra. Vi behöver inse att vi delar på planeten.


Vad har det här med fastighetsbranschen att göra?

– Genom att dela lokaler i kommersiella fastigheter få man ner kostnaden för de som hyr eller lånar. Det innebär att man kan få en bättre lösning eller en bättre produkt – om man går ihop har man råd med något bättre. Man kan helt enkelt skapa bättre produkter och tjänster genom delning, och ju mer det efterfrågas, desto smidigare blir det, och desto mer tekniskt enkelt att låna, dela eller byta.

"Trenden visar att vi både kan och vill dela en allt större variation av resurser."Så att dela är alltid bättre ur ett ekonomiskt perspektiv?

– Egentligen är det ännu mer komplext än så: folk längtar också efter kollegor, och här tror jag att det mänskliga beteendet kommer att bli avgörande eftersom vi är sociala varelser, och det kan inte ersättas med tekniska ekonomiska lösningar.


Kan du förklara vad Lokal valuta betyder?

– Bytesekonomi, eller lokal valuta, är jätteintressant eftersom ekonomi handlar om att få så mycket snurr på pengarna som möjligt – pengar är ju smörjmedlet i det ekonomiska systemet. Och det är precis vad man gör med lokal valuta. Det är ett slutet system där man behåller valutan som på så sätt ger större utväxling. Den valutan behöver inte vara pengar utan tjänster. Det kommer vi titta närmare på i SI Summit 2020 om du känner till det?


Vi tänkte göra ett referat från ert seminarium, ifall ni säger något intressant.

– Okej, haha. Just nu utforskar vi i alla fall hur lokal valuta kan främja entreprenörskap och nya affärsmodeller i den nya delningsekonomin. Hur gör man om man är en entreprenör som inte har pengar? Om du är en entreprenör som ska utveckla ditt företag och inte har pengar som kapital – vad har du då att byta med? Sånt måste vi utforska tillsammans och för detta måste vi hitta nya affärsmodeller som bjuder in fler på arbetsmarknaden.


Vad är Granitor Properties drivkraft i det här?

– Drivkraften är att hitta andra möjligheter till inkludering. Embassy of Sharing är ett väldigt spännande sätt att öppna för det.

"Embassy of Sharing riktar sig mot FN:s klimatmål. För att nå målen behöver vi göra det attraktivt att driva ett grönt entreprenörskap och verkligen tjäna pengar."

 

Hur passar Embassy of Sharing in i framtidens fastighetsbransch? Kommer det att bli en vägledande modell eller ett undantag?

– Först och främst blir det ett komplement. Alla branscher anpassar sig efter kundernas behov, och om kunden vill ha mer delningslösningar får vi försöka erbjuda det. I Embassy of Sharing, EoS som vi kallar det, kommer vi testa detta lite mer än man brukar göra, för om man har något att bidra med som skapar ett socialt värde så måste det vara ekonomiskt hållbart i botten.


Ser du inga risker med EoS, att ni drar konceptet för långt?

– När det gäller EoS är vi på Granitor möjliggöraren som erbjuder ett forum för att testa delningsekonomi. Så länge man gör det småskaligt finns inga stora risker.


Vilka är de största utmaningarna för er?

– Precis som för alla fastighetsutvecklare: att många lokaler står tomma mellan ca 18 och 08. Vi måste alla bli mer flexibla och hitta vägar framåt för att bli mer effektiva mer våra resurser. Sedan är det också det faktum att EoS riktar sig mot FN:s klimatmål. För att nå målen behöver vi göra det attraktivt att driva grönt entreprenörskap och verkligen tjäna pengar.

"Att vi har så mycket outnyttjad lokalyta fungerar inte längre. Allt står i princip tomt mellan 18 och 08, och vi måste våga pusha gränserna där."Kan du ge ett konkret exempel på hur man kan utnyttja lokaler bättre?

– Ett exempel är en lokal som är öppen för företagare som delar kontorsplats på dagtid, som sedan är till för skolverksamhet på eftermiddagen och sedan för ideell organisation på kvällen. På Granitor hyr vi egentligen redan ut precis så här idag, både internt och externt så det här handlar mer om att bredda möjligheten.


Hur ser då framtiden ut? Blir det någon skillnad eller har förändringen redan skett?

– Framtiden kommer innebära en ännu större diversifiering.


Vad är diversifiering?

– I det här fallet betyder det många fler typer av resurser som vi kan tänka oss att dela, och många fler olika alternativ inom varje kategori.


Vad är ert nästa move?

– Vårt move? Just nu undersöker vi alla tankar kring hur vi ska skapa nya möjligheter kring social inkludering och mångfald. EoS handlar om att vi ska ta chansen att utveckla bra saker som gynnar miljön, som håller människor i arbete, som främjar innovativa företag och hållbarhet inom alla dimensioner. Det är därför vi har webbinarier och communityn där alla kan vara med och utveckla det här. Om du vill veta ännu mer så kan du väl ta del av SI Summit?


Kanske det. Tack Sten!

– Tack själv.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}
Se sessionen här!