Fyrtornet – en mötesplats för alla

När de första hyresgästerna flyttar in i Fyrtornet och Embassy of Sharing skapas nya rum för mötesplatser och kulturliv. Biblioteket blir en symbol för Fyrtornets vision: medborgardialog, demokratiutveckling, livslångt lärande och Agenda 30.

Kontor, butiker, restauranger, hotell, mötesplatser, stadsodling - och ett nytt bibliotek. Embassy of Sharing är en plats med stora möjligheter. Kvarteret, som byggs i Hyllie under en tioårsperiod, har ett nytänkande kring mångfald, inkludering och social innovation. Hela idén genomsyras av delningsekonomi – att dela och dela med sig.

– Hyllie är en vit fläck på bibliotekskartan och det vill vi åtgärda. Att det byggs ett nytt område med Embassy of Sharings profil passar som hand i handske för oss på biblioteken. Vår kärnverksamhet är delande av kunskap och berättelser i alla former, säger Katarina Forsström, projektledare vid kulturförvaltningen, Malmö stad.

Det nya biblioteket i Fyrtornet planerar att flytta in under 2024 och ska bli en öppen mötesplats för alla åldrar. Utöver biblioteket satsar kulturförvaltningen i Malmö stad på ett center för yttrandefrihet och en mötesplats för unga i samma byggnad. 

– Hyllie är en växande stadsdel och här behövs också öppna och trygga icke-kommersiella mötesplatser för alla. Biblioteket är en viktig lokal mötesplats som skapar trygghet och attraktivitet i lokalsamhället, säger Katarina Forsström.

Fyrtornet blir Sveriges högsta och Malmös första kontorshus i trä. Den allra första hyresgästen är klar sedan tidigare. Det är Bengt Dahlgren Syd, teknikkonsultföretaget inom samhällsbyggnad, som länge legat i framkant när det gäller hållbarhet.

– Vi har sedan en längre tid samarbetat med Granitor och insett att vi som bolag har många  gemensamma nämnare. Vi har hållbarhet i alla tre bemärkelser (social-, ekologisk- och ekonomisk) högst upp på agendan, säger Magnus Åberg, vd, Bengt Dahlgren Syd.

Bengt Dahlgren har tillsammans med Granitor varit med och utvecklat fastigheten med hållbara energilösningar.

– De som är kunniga inom det här området ser och lockas av fastigheterna. De vet att vi ligger i framkant när det gäller hållbarhet in på djupet, i alla delar, med allt från stomval till energilösningsmetoder, säger Maria Ekström, affärschef Granitor Properties.

Området Embassy of Sharing byggs i etapper under en tioårsperiod och kommer att bestå av sju olika byggnader. Varje byggnad ska uppfylla ett eller flera hållbarhetsmål, där Fyrtornets mål är att vara en mötesplats för medborgardialog, demokratiutveckling, livslångt lärande och Agenda 2030.

Hur kommer det sig att Embassy of Sharing lockar en sån bredd av verksamheter?

Det är nog just för att området ska vara den självklara platsen för alla att bo, leva och verka för en bättre värld. Det delningsekonomiska konceptet speglar framtidens arbetsplatser och mötesplatser. Vi har också ett hållbarhetstänk i alla perspektiven som gör det attraktivt för många.

Maria Ekström, affärschef Granitor Properties.

Hur bidrar ditt företag till en hållbar framtid?

Ett sätt kan vara att välja rätt kontor. Vad sägs om ett hus helt i trä med solceller på fasaden, tillgång till elbil och cykel, vinterträdgårdar där du kan odla, digitala plattformar för återbruk och ytor för kreativa möten? Allt detta hittar du i Fyrtornet som vi bygger i hjärtat av Hyllie i Malmö. Är du intresserad?

Sök lediga lokaler