Embassy of Sharing – hjärtat i klimatsmarta Hyllie

Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets miljöpåverkan. Men nu händer det saker i byggbranschen.

Kvarteret Embassy of Sharing, den nya storsatsningen i Hyllie, är ett exempel på hur vi kan bygga hållbart med Agenda 2030 som ledstjärna.

Branschen har vaknat ordentligt. Vi måste hjälpas åt och vi vill vara med och driva miljöfrågorna framåt, säger verksamhetsområdeschef Carl von Strokirch på Granitor Properties.

För drygt tio år sedan var Hyllie ett stycke åkermark i Malmös ytterkant. Där fanns en byggnad som reste sig ur det öppna landskapet – vattentornet. Med Citytunnelns tillkomst blev förutsättningarna annorlunda. Korta pendlingstider till Malmö Central, Kastrup och Köpenhamn gör dagens Hyllie till ett attraktivt område för både bostäder och kommersiell verksamhet.

Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

Utdrag från Klimatkontrakt för Hyllie

2011 tecknades ett klimatkontrakt mellan Malmö stad, E.ON och VA SYD. Huvudsyftet var att ta med sig erfarenheter från tidigare satsningar på nybyggnation av bostäder i Västra Hamnen och göra Hyllie till Malmös miljöpilot. För Granitor är det en självklarhet att bygga klimatsmart och att ständigt våga tänka nytt. Granitor är en av initiativtagarna till LFM30 – en gemensam satsning inom byggbranschen för ett klimatneutralt byggande.

Snart tas det första spadtaget för Granitors nya kvarter, Embassy of Sharing. Fyrtornet är först ut och kommer att bli ett av de högsta kontorshusen i Sverige som är byggt med massiv trästomme, ett miljövänligt och kostnadseffektivt material. Som namnet antyder är en av grundtankarna i det nya kvarteret just sharing, delning. Smarta energilösningar, bilpool och kommersiella ytor som kan byta karaktär under dagen, är några exempel. Tänk dig att bageriet där du köper ditt morgonkaffe även används som mikrobryggeri för att fram emot eftermiddagen duka upp tapas till en after work. Genom att ha gemensamma bostadsytor är tanken att kostnaderna för det enskilda boendet ska bli lägre och därmed möjligheten att söka sig hit större. 

Att bygga klimatsmart är inget nytt för Granitor. Men att addera ytterligare en dimension, social inkludering, är något som lagts mycket tanke bakom. Carl von Strokirch ser fram emot att få vara med och utforma “Hyllies hjärta”, som han kallar det. Ett levande kvarter med puls, där alla kan känna tillhörighet och de resurser som finns i Malmö tillvaratas.

“I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt” är parollen för de miljösatsningar som görs i området. Uppföljningen av klimatkontraktet visar att satsningarna i Hyllie har lönat sig och kvarter som Embassy of Sharing är ett bra exempel på att det går att tänka resurssmart – både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}