Embassy of Sharing - en ny värld växer fram

Den första byggnad som möter den som kommer upp från tågstationen i Hyllie blir Fyrtornet med sina vajande flaggor. Och det är bara början.

Följer du vägen in mellan husen kommer ett helt kvarter att öppna upp sig. Ett kvarter som ska bygga på delning och att dela med sig, som ska leva upp till FN:s hållbarhetsmål och till Agenda 2030. Och som behöver oss alla. Se filmen här:

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Det är på den sista pusselbiten i Hyllie, den sista markområdet som finns i anslutning till den centrala delen av Hyllie stationstorg som projektet kommer att ta form. Sju byggnader med möjligheter för boende, kontor, verksamheter och service.

– Och inte minst en möjlighet för människor att mötas och öka våra förutsättningar för att lära oss något nytt och hitta nya sätt att lösa utmaningar, säger Peter Syrén.

Den fastighet som ska ligger längst upp vid Hyllie stationstorg heter Fyrtornet. Efter det kommer Drivbänken, Levnadskonstnären, Skogslunden, Fabriken och Basaren.

Alla fastigheter tar på olika sätt hänsyn till olika hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessutom ska de leva upp till flera av FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}