Det här är Droppen – social hållbarhet och gemenskap i Embassy of Sharing

Hur skapar man ett kvarter där företag och invånare jobbar tillsammans för ett hållbart samhälle?

Hur bygger man in återhämtning och skapandekraft i befintliga system – och hur får man företagsledare att se affärsnyttan i delade värden? Bakom kulisserna på Granitor Properties pågår just det arbetet för fullt.

Den stora tomten intill köpcentret Emporia vid station Hyllie i Malmö gapar tom. Vinden susar i det höga gräset och från takterassen på intilliggande the Edge ser man både Malmö Arena och den vida horisonten med vindkraftverken, bron och Köpenhamn. Just här ska det unika kvarteret Embassy of Sharing växa fram, byggnad för byggnad. Sten Lindquist på Granitor Properties är den som ansvarar för konceptet.

Sten har lång erfarenhet av att utveckla och marknadsföra produkter både mot Europa, USA, Kina och Asien. Han är den som ska se till att Embassy of Sharing blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart och den som kan förklara vad begreppet social hållbarhet innebär.

– De flesta har hört uttrycket People, Planet och Profit. De är alltså förutsättningar för varandra. Social hållbarhet syftar ofta på att företag ska bidra till inkluderande, rättvisa och jämlika samhällen.

"People, planet och profit är förutsättningar för varandra. Man kan inte lyfta social hållbarhet ur sitt sammanhang."


Win-win-win ger delade värden för fler

Ett sätt att förstå social hållbarhet är genom det engelska "Creating shared value," att skapa delade värden. De värden som uppstår i en transaktion mellan två parter räcker inte – värde måste skapas för fler så att man får ett "Win-win-win," menar Sten.

– Om man tänker att det alltid ska finnas tre vinnare är det lite lättare att förstå att man måste bidra. Men så är inte alla företag designade rent praktiskt och därför måste man tänka på det redan från början, som vi gör i Embassy of Sharing, säger Sten. Ibland behöver man koppla sin verksamhet till ett högre syfte, större än en själv eller den uppgift man har. Det blir helt enkelt lättare att verka för social hållbarhet om man har ett tydligt syfte utöver det att bara tjäna pengar.

Resiliens – den inbyggda förmågan till återhämtning

Något han menar är avgörande för om social hållbarhet verkligen ska fungera är resiliensen.

Och vad innebär då resiliens? Förutom att det handlar om återhämtning, att alla samhällen och ekologiska system har en inbyggd kraft och en förmåga att återhämta sig, handlar det också om skaparkraft, menar Sten.

– Skaparkraft finns inbyggt i alla system, biologiska, mänskliga och i samhällssystem. Det är viktigt: Vi kan skapa en bättre återhämtning än den som redan finns, men då måste vi bygga in förutsättningarna så att det blir möjligt att skapa något nytt tillsammans – i våra fastigheter, kvarter och samhällen.

Embassy of Sharing designas för de företag, organisationer och individer som vill jobba med hållbarhet. Om man vill utvecklas eller utveckla något hållbart så ska Embassy of Sharing vara platsen, miljön eller plattformen att vända sig till.

– Här hamnar man i rätt sammanhang. Oavsett var du befinner dig i din hållbarhetsresa ska du kunna komma till oss och bli guidad.

Fastigheten Droppen designas för social inkludering

Droppen blir den tredje fastigheten som kommer att uppföras i kvarteret, och här är syftet tydligt definierat. Bostadshuset designas för social hållbarhet med program och innehåll som ska leda till ökad gemenskap. Det kan låta lite luddigt men Sten beskriver det som ett ovanligt konkret projekt.

– Ta arkitekturen till att börja med. Mindre lägenheter ger billigare bostäder och en variation i storlek ger mångfald. Gemensamma vardagsrum och kök ger tillgång till större ytor även om du själv bor litet. Du får ett sammanhang där du kan umgås, odla, träna och laga mat med andra, och du får möjlighet till social interaktion när du vill.

En annan del av mångfalden är att fler får råd att bo i ett väldigt attraktivt område med tillgång till affärer, kaféer, restauranger, parker och nöjen.

– Det är definitivt en del i den social hållbarheten. Barnfamiljer, äldre och studenter, hela samhället ska vara representerat.

För att öka chanserna till ett lyckat projekt studerar arbetsgruppen andra projekt som också bygger på liknande tankegångar kring värdet av social hållbarhet. Och det är inte bara ett så kallat högre syfte, eller högre värde. Sten beskriver ensamhet som ett stort samhällsproblem i alla åldersgrupper, något som leder till stor fysisk och psykisk ohälsa.

– Det har forskats mycket på de senaste åren. Om vi investerar tid i sociala aktiviteter får vi en bättre social integration, folk blir friskare och får en mer hållbar livsstil, säger han. Det är egentligen ganska enkla saker som skapar stora hållbarhetsvärden och som också är smarta ekonomiskt.

Ett projekt som Sten nämner är det framgångsrika konceptet SällBo som drivs av allmännyttan i Helsingborg. För att få ett hyreskontrakt måste man investera tid i en social aktivitet. Äldre samsas med studenter och ensamkommande flyktingbarn, och syftet är att motverka ensamhet och främja social inkludering.

– Om vi kan minska den fysiska och psykiska ohälsan minskar ju samhällskostnaderna – och framför allt är det ett ovärderligt värde för individen. Ett sammanhang och en meningsfull tillvaro kan man bara få tillsammans med andra människor, menar Sten.

Men bara för att fastigheten Droppen blir färdigställd och fungerar har inte problemen i samhället försvunnit. Snarare är det där det gemensamma arbetet börjar, och företagen behöver dra en stor del av lasset.

Framtida produkter för nutida synsätt

– De företag som flyttar till Embassy of Sharing bidrar per automatik till ett mer resilient samhälle. Dels sitter de i ett sammanhang där ekologisk hållbarhet är en självklarhet, och de bidrar dessutom till en hållbar tillväxt.

Den största utmaningen för företagarna tror han är att den holistiska synen på hållbarhet saknas. För Granitor som fastighetsutvecklare tror han att det handlar mer om att de skapar produkter för en framtid där efterfrågan på social hållbarhet är given, men att de samtidigt befinner sig "i den vanliga världen".

– I Embassy of Sharing tar vi fram produkter för ett samhälle i ett framtida paradigm, ett synsätt där delning av resurser är en självklarhet. Då måste man kunna samarbeta och samverka på ett helt annat sätt än tidigare. Men det här gäller inte bara oss på Granitor, alla företag kommer att behöva se över affärsmodellerna, oavsett vilka produkter de tar fram.

”Oavsett var du befinner dig i din hållbarhetsresa ska du kunna komma till oss och bli guidad rätt.”


Att skapa det bästa för världen

I slutändan handlar det om att man måste förhålla sig till hur man ser på sin roll i samhället och världen.

– Vi kan alla bidra till att skapa det som är bäst för världen – och det är dessutom ganska lätt att bidra idag. Men vi är ovana, otränade i att tänka på ett visst sätt. Vi har levt länge i ett visst system och behöver träna på att tänka annorlunda.

Embassy of Sharing ska vara den självklara platsen att leva och verka hållbart och kommer att erbjuda sammanhang, nätverk, guidning och vägledning. Men till syvende och sist handlar det om valen vi gör, som företagsledare och människor, menar Sten. Han tror också att det behövs en ökad medvetenhet och att företag, organisationer och medborgare engagerar sig mer tillsammans.

Snarare än att sträva efter att vara bäst i världen behöver vi jobba för det som är bäst för världen. Hållbarhet är inte en uppgift som samhället ska lösa åt oss. Samhället är ju vi. Och vi glömmer bort det ibland.

Sten Lindquist, affärsstrateg och konceptutvecklare Embassy of Sharing, Granitor Properties

Vill du anmäla intresse?

Längst ner på denna sida hittar du länken.

Till fastigheterna i Embassy of Sharing