Den sista marken i Hyllie – så växte idéen bakom Embassy of Sharing fram

Vad betyder det att skapa ett område utifrån innovation, delningsekonomi och hållbarhet?

Om två år står byggnaden Fyrtornet, den första av sju unika fastigheter i kvarteret Embassy of Sharing, klar. I kvarteret kommer det finnas plats för kontor, bostäder, restauranger, startups och servicefaciliteter. Allt utifrån innovation, delningsekonomi och hållbarhet. 

2017 utlyste Malmö stad en markanvisningstävling med krav på miljö och människor i centrum – ett nytt kvarter som skulle präglas av Öresundskosmopolitiska tankar och social hållbarhet. 

Kajsa Holst, hållbarhets- och kommunikationsstrateg på Wingårdhs Arkitektkontor berättar om hur Wingårdhs tillsammans med Granitor Properties gick samman för att ta fram konceptet Embassy of Sharing, som senare vann markanvisningstävlingen.

"Markanvisningstävlingen var öppet formulerad på ett sätt som aldrig gjorts förut, vilket öppnade möjligheterna för andra svar än vad man normalt får. Det var nyckeln till hela konceptet!", säger Kajsa Holst.

Projektet startade med att intervjua Malmöbor, göra stickprov, miljöanalyser och riskanalyser. Utifrån ett flödesschema, byggt efter en metod som innefattande intervjuer med Malmöbor i alla åldrar och från olika stadsdelar, märkte projekt-teamet att det fanns ett behov av en "lilla torg-känsla" för att knyta samman de stora husen.

Kraven på miljö och hållbarhet fanns tydligt med från start. Men att utforma ett område utifrån hållbarhetsaspekter kan betyda flera olika saker. Det finns flera sätt att arbeta med hållbarhet och många val som ska vägas, därför valde projekt-teamet att rita varje hus efter olika hållbarhetsteorier.

"Eftersom alla sju hus är utformade olika utifrån olika hållbarhetsidéer så kan man faktiskt se hela området som en enda stor testbädd. I framtiden kan vi se på husen och faktiskt jämföra dem utifrån olika hållbara aspekter!", berättar Kajsa Holst.

Vad betyder det att området är skapat utifrån innovation, delningsekonomi och hållbarhet?

I praktiken innebär det att man lättare kan testa nya idéer som annars hade krävt tillstånd för att kunna genomföra. "Vill vi ha en fiskodling eller prova på cirkulär ekonomi så är det bara att göra det, det finns enorma möjligheter!", tillägger Kajsa Holst.

Och intresset för området tycks vara stort. I researchstadiet kontaktade projekt-teamet några av de största företagen i Malmöregionen för att ta reda på om de kunde tänka sig att hyra lokaler i ett område präglat av innovation, delningsekonomi och hållbarhet. Flera företag var mycket positiva och kunde tillochmed tänka sig att betala lite extra för att få vara en del av något större.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}