Älskade trä: Arkitektur för planeten

I takt med att allt fler vill bygga hållbart ökar intresset för ett mycket omtyckt material: trä.

Från Växjö till Tokyo växer fantastiska byggnader fram och byggbolagen inspireras av varandra. Anders Persson på Granitor menar att vi bara sett början.

Växjö kallas Trästaden av en anledning. Här pågår Sveriges i särklass största satsning på att bygga höghus i trä.

I de vackra omgivningarna ligger åttavåningshusen i kvarteret Limnologen, med massivt trä i sina bärande stommar. När Granitor byggde dem för drygt tio år sedan var de Sveriges högsta nybyggda träbostadshus. Sedan dess har träbyggandet ökat stadigt – både i Växjö och i världen.

– Den trenden vi ser nu är bara en början, säger Anders Persson, Granitors affärschef i Växjö.


Ökning på 11 procent 2020

Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen samlar statistik om Sveriges trähusbyggande i Trähusbarometern. 2019 levererades 3 799 lägenheter med stomme av trä – en ökning med 4 procent jämfört med helåret 2018.

Under 2020 spås ytterligare en ökning på 11 procent. Prognosen kan komma att förändras på grund av den pågående pandemin, men den långsiktiga trenden kvarstår – allt fler bygger i trä i allt snabbare takt.

– Det är många aktörer som ser värdet i att bygga hållbara hus och trä är helt enkelt ett miljövänligare alternativ än betong. Därför kommer vi se allt fler trähus i framtiden, säger Anders Persson.

Trä binder koldioxid under hela sin livscykel

Att bygga i trä har många klimatmässiga fördelar. Det är ett förnybart byggnadsmaterial som kräver relativt lite energi att arbeta med. Det är lätt i förhållande till sin hållfasthet och kräver mindre energi att transportera.

Dessutom binder träd koldioxid från luften, som sedan fortsätter att lagras i själva virket. Ett fyravåningshus i trä lagrar 150 ton koldioxid, visar forskning från Mittuniversitetet.

På Granitor har man länge arbetat med träkonstruktioner. I år byggs bland annat kvarteret Biologen i Växjö – totalt 70 nya lägenheter i den första etappen av tre med inflyttning planerad till årsskiftet 2021/2022. Erfarenheten av stora projekt är viktig. Att bygga i trä kräver kunskap.

Stabilitet, fukt och brand stora utmaningar

Trähus väger väldigt lite jämfört med betong, så förankringen mellan grundläggning och trä är en viktig utmaning. Att effektivt skydda trähusen från fukt är ett måste.

– Får man röta i trä pulveriseras det till slut. Det gäller därför att inte få in fukt som fastnar. Fukten måste kunna komma ut och huset behöver kunna andas, säger Anders Persson.

Reglementet kring brandskydd tolkas olika på lokal nivå vilket också innebär en stor utmaning.

Hållbarhetschefen: Vi behöver ändra beteende

Sara Davidsson är hållbarhetschef på Granitor, och hon menar att vi alla behöver ändra vår inställning till hållbarhet.

– Forskningen är överens om att det behövs utsläppsminskningar. Bara byggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid, så självklart behöver vi satsa på hållbart byggande och fler projekt i trä, säger hon.

Hon tror däremot inte att det räcker att förnya produktionsmetoder, förändra transportmönster och skapa nya konsumtionsmönster.

– Fastighetsbranschen behöver arbeta lokalt och globalt med alla delar som skapar utsläpp, men som individer behöver vi alla förändra vårt beteende och våga välja väg. På Granitor vill vi göra positiv skillnad genom att både jobba med våra interna processer och hållbarhet kopplat till våra affärer, säger hon.

Spektakulära trähus med möjligheter

Omställningen till en mer hållbar byggbransch går snabbt, även utanför Sveriges gränser. Runt om i världen stoltserar många städer med sina inspirerande projekt som visar på träets nästintill obegränsade möjligheter.

– Jag är övertygad om att det kommer att byggas mer i trä och potentialen är enorm, säger Anders Persson.

Bakgrund: Från förbud till strategi

Efter flera ödesdigra stadsbränder införde Sverige år 1874 ett förbud mot att bygga höghus i trä. Först 1994 blev det återigen tillåtet att bygga trähus högre än två våningar.

Materialet i moderna trähus är extra svårantändligt och det finns nu också ett rigoröst regelverk för att minimera brandrisken.

För att stimulera hållbart byggande antog regeringen 2004 en nationell strategi för att göra det enklare att bygga hus i trä och av de lägenheter som byggs i dag återfinns 13 procent i flerbostadshus av trä (betong 85 procent, stål 2 procent).

Minskad klimatpåverkan, bättre boendemiljö och kortad byggtid – här är sju fördelar med att bygga flerbostadshus i trä.

1. Binder koldioxid

Träd lagrar koldioxid från luften, vilket stannar kvar i virket. Ett fyravåningshus i trä lagrar 150 ton koldioxid, visar forskning från Mittuniversitetet.

2. Är förnybart

Trä är förnybart i motsats till andra byggmaterial, som ofta kräver fossila resurser. Trä växer bokstavligen talat på träd och i Sverige återplanteras två nya träd för varje träd som huggs ner.

3. Effektivt att transportera

Då trä är ett lätt material blir det också resurseffektivt att transportera.

4. Kortar byggtiden

Med trä som byggmaterial är det enkelt att på förhand tillverka större komponenter i en fabrik. Komponenter som sedan snabbt kan monteras på byggarbetsplatsen. Det sparar tid och är både kostnadseffektivt och minskar klimatpåverkan.

5. Kan ge värme när det rivs

Ett trähus som rivs kan brännas i ett värmeverk för att producera värme.

6. Smidigt att bygga med

Trä har höghållfasthet i förhållande till sin vikt. Att det är så lätt jämfört med andra material gör att det är smidigt och snabbt att bygga med. Bland annat kan oväsen och buller från byggarbetsplatsen reduceras vilket är en stor fördel när man bygger i tätbebyggda områden.

7. Bra för de boende

2017 avslutades det europeiska forskningsprojektet Wood2New, som bland annat visar att trä i byggnader är bra för människors hälsa och välbefinnande.