Rodoverken möjliggör ökad energilagring i Göteborg 

Senast år 2030 ska Göteborg Energi ha fasat ut alla fossila bränslen ur fjärrvärmesystemet. För att lyckas med detta anlitades Rodoverken för att genomföra ett EPC-kontrakt när den nya ackumulatortanken skulle uppföras i Skarvikshamnen bredvid Rya kraftvärmeverk.

EPC står för Engineering, Procurement och Construction och innebär att Rodoverken är ansvarig för projektet från ax till limpa. Bolaget är med från tidig planeringsfas till driftsättning – en nyckelfärdig lösning helt enkelt som lämnas över till kund.  

Göteborg Energi har behov av att öka lagringen av energi och minska användningen av fossila bränslen. Genom att lagra energi och värme inuti den nya ackumulatortanken kan anläggningen drivas jämnare vilket innebär en stor ekonomisk fördel. Lagringen innebär att när uttaget av energi ur fjärrvärmeverket är som störst finns det mer energi att tillgå från tanken, och när uttaget är som minst laddas tanken.

När Rodoverken behövde anlita underentreprenörer har flera av de andra disciplinerna inom Midroc varit delaktiga, Midroc Mechanical, Midroc Electro, Midroc Project Management och Midroc Automation. Tillsammans har Midroc levererat en komplett lösning för kund innefattande konstruktion, byggnation och installation av både process (rör, el och automation), tank och teknikhus.  

– När Rodoverken kliver in i projekt tidigt så kan vi hjälpa kunden med att anpassa anläggningen helt utifrån deras förutsättningar och behov, berättar Anders Bryngelson, projekt/produtkionschef på Rodoverken. 

Tanken är placerad i Göteborgs hamn och kommer att bli ett landmärke som ska stå klar under försommaren 2020. Totalt kommer tanken bli 56 meter hög, 23 meter i diameter och rymma 22 000 kubikmeter. Den nya ackumulatortanken bidrar till att användningen och utsläppen av fossila bränslen minskar, vilket kommer förbättra miljön för Göteborgs invånare. 

 


Januari 2022 blev vi Granitor

Som Midroc har vi tillsammans med kunder och partners utvecklat hållbara lösningar i över 25 år. Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.

Läs mer om namnbytet här

Ackumulatortank åt Jämtkraft

Rodoverken levererade en ackumulatortank åt Jämtkraft AB till skidstadion i Östersund, inklusive design, all utrustning, isolering samt yttre hölje. Tankens totala volym är 26 000 kubikmeter med 25 meter i diameter och en höjd på 55 meter.

Läs nästa referensprojekt