Tankunderhåll & reparationer

Rodoverken är specialiserade på projektbaserat underhåll vilket kan vara allt från att byte botten eller tak på en tank till att reparera tankar som havererat eller byta hela eller delar av en mantel.