Montagemetoder

På Rodoverken kan vi hjälpa er med komplett leverans av tankar. Vi står för beräkning, konstruktion, montage och isolering. När det gäller tankar arbetar vi med tre olika montagemetoder. Metoden anpassas efter de specifika behov och förutsättningar som ni har.

Skruvmetoden

Först bygger vi taksektionen, därefter skruvas tanken upp med en spiralformad rundsvets. Med hjälp av domkrafter monteras sedan mantelplåtarna löpande. Allt montage görs från marknivå eller på låg höjd med fasta arbetsstationer. På så sätt kvalitetssäkrar vi produktionsprocessen samtidigt som vi får en tryggare och säkrare arbetsmiljö för våra anställda. Ytterligare fördelar med skruvmetoden är att vi kan arbeta oberoende av väder och vind då arbetet utförs på låg höjd.

Skruvmetoden

Hydraulikdomkraft

Vid användning av denna metod byggs taket på tanken i ett första steg. Därefter höjs taket upp i en höjd motsvarande höjden på ett mantelsvep. När lyftet är gjort monteras alla plåtar i svepet och de vertikala svetsarna färdigställs. Efter färdigställandet lyfts tanken upp motsvarande höjden på ett mantelsvep igen och horisontalsvetsen färdigställs. Sedan upprepas proceduren fram till att man når full höjd på tanken.

Eldomkraft

Används generellt till rostfria tankar. Principen är densamma som då man använder hydrauldomkraft vilket innebär att taket byggs först och lyfts upp för att kunna sätta in mantelsvepen. När ett mantelsvep är monterat och de vertikala svetsarna är färdigställda så roteras överdelen av tanken 360 grader. Processen sker i lagom takt så att den horisontala svetsningen kan färdigställas vid en fast arbetsstation.