Metody montażu

Firma Rodoverken buduje zbiorniki od podstaw. Wykonujemy obliczenia, konstrukcję, montaż i izolację. Stosujemy trzy metody montażu zbiorników. Wybór metody uzależniony jest od potrzeb i warunków