EPC

EPC – to skrót od Engineering, Procurement and Construction i oznacza Inżynieria, Zakupy I Budownictwo, to znaczy, że Rodoverken jest odpowiedzialny za projekty od początku do końca - „pod klucz". Rodoverken odpowiada za proces, obliczenia, przygotowanie inżynieryjne, zaopatrzenie, budowę oraz uruchomienie.