Boende för livet och framtiden

Självklart hållbart är Granitors motto. Det är så vi tänker och arbetar för att du ska kunna leva lite grönare. Brf Biologen 2 är ett av de allra bästa exemplen. Uppfört med träbyggnadsteknik och med stora inslag av trä i fasaderna är husen hållbara och energisnåla. Trä i sig är ett förnybart och miljövänligt material som binder koldioxid, vilket gör det extra klimatsmart. Vi har också valt sedumtak eftersom det fördröjer dagvattenavrinning, är bra för bin, humlor och fjärilar – och dessutom är vackra.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor!