Med samvetet som huvudkudde – om Svanenmärkning på Lyckos

"Många som köper våra hus har barn som ska sova i ett visst rum – varje natt i tjugo år. Då måste vi ansvara för att väggen de andas vid är giftfri." Det menar Anders Larsson, vd för Lyckos, som vill att vi ska prioritera friska hus om vi själva vill vara friska.

När du väljer hus och material, tänker du då på framtida generationer? De flesta gör det inte, menar Anders Larsson, vd på Granitor Properties-ägda bostadsbolaget Lyckos. Efter den alarmerande klimatrapporten i augusti 2021 och tack vare COP26 står klimatfrågan högt på mångas företagsagenda.

När man frågar bostadsköpare säger 89% procent att det är viktigt eller till och med avgörande att bostaden är effektiv, energisnål och har en hälsosam inomhusmiljö, men när det kommer till själva bostadsköpen är det inte så många som verkligen bryr sig om vilka val de gör.

Branschen måste kommunicera bättre

En mätning som gjordes av Lyckos i samarbete med mäklarsajten Hemnet 2021 visar att endast en knapp tredjedel tycker att det är viktigt att deras bostad är miljömärkt. På Lyckos har man lyckats få alla bostäder Svanenmärkta, och Anders Larsson menar att det rör sig om en miss i kommunikationen, att vi på ett enkelt sätt behöver beskriva vad en miljömärkning innebär för kunden.

– Kunderna prioriterar detta lågt eftersom de inte vet vad en miljömärkning innebär. Däremot är ju ett miljömärkt hus jätteviktigt för kunden, det svarar ju 9 av 10. De vill definitivt ha en hälsosam inomhusmiljö där man byggt med giftfria material och som dessutom är energieffektiv.

Han menar att det bostadsbyggarna som måste ta ett större ansvar för att kommunicera vad miljömärkningar betyder i praktiken för konsumenterna.

– Annars är det klart att ingen bryr sig. Vi behöver lära oss att omvandla kommunikationen från det faktum att vi miljömärker till vad miljömärkningarna innebär.

Lägre gifter och mindre allergier

Svanenmärkningen är Nordens officiella miljömärkning. Det är också den äldsta och den som i dagsläget ställer de hårdaste kriterierna på de som ansöker om en märkning. Men vad är det då som bostadsköparen får när de flyttar in i ett Svanenmärkt hus?

– Först och främst får man en sund inomhusmiljö – man får ren luft. Luften blir ren för att vi i byggprocessen väljer giftfria material vilket gör att materialen avger mindre emissioner i luften. Material kan till exempel innehålla flamskyddsmedel och mjukgörare. Lägre emissioner betyder mindre cancerogena ämnen i luften och mindre risk för att utveckla allergier.

Undersökning bland förskolor visar på stora skillnader

Anders hänvisar till den mätning av nybyggda förskolor som gjordes i Örebro från 2018*, där man jämförde fyra förskolor: en som var Svanenmärkt, en som var miljömärkt, en som var en lågenergibyggnad, och en som varken var en lågenergibyggnad eller hade någon miljömärkning.

– När man mätte inomhusemissionerna var de väsentligt lägre i de byggnader som kvalificerat sig för miljömärkning jämfört med i förskolorna utan miljömärkning. När ventilationen var avstängd ökade dessutom halterna av de hälsofarliga ämnena snabbt. Barn är ju mycket mer känsliga för hälsofarliga kemikalier än vad vi vuxna är, och det finns väl ingen som vill utsätta barn för onödig exponering av hälsofarliga kemikalier? säger Anders.

Byggprocessen ur ett hälsoperspektiv

Han menar att det är väldigt viktigt att allmänheten vet vad en Svanenmärkning innebär eftersom det finns aktörer på marknaden som uppfinner egna miljömärkningar och hänvisar till dem.

– De hittar på helt enkelt. En Svanenmärkning däremot innebär en ingående granskning av en extern part som kommer ut till våra byggen och inspekterar längs hela vägen. De bedömer byggprocessen och ser till den totala livscykeln – är den styrd och kontrollerad, är det säkert utifrån hälsoperspektivet, använder vi godkända material?

Eftersom många bostadsköpare är småbarnsfamiljer är han förvånad att miljömärkning inte upplevs som angelägen, och menar att han och andra bostadsbyggare måste lära sina kunder vikten av miljömärkning.

– Många som köper våra hus har barn som ska sova i ett visst rum – varje natt i tjugo år. Vad finns egentligen i den väggen som de ligger och andas vid? Om huset är Svanenmärkt så har materialen som finns där precis vid näsan mindre gift i sig.

Vi tillbringar våra liv inomhus

Anders tycker också att man ska in i ekvationen att många av oss tillbringar majoriteten av våra liv inomhus.

– Det rör sig om cirka 80 – 90% för de flesta av oss. Nattetid, kvällstid, plus hela dagarna på ett kontor. Och vad är det vi får i oss? Oftast har vi ingen aning.

Han menar att mycket fokus ligger på att bygga hållbara bostäder för att minska vårt koldioxidavtryck – men att vi inte får glömma bort de som bor i husen och deras hälsa.

– Man kan såklart fråga sig om vi gör tillräckligt, men en viktigare fråga tycker jag är "Bor vi i ett friskt hus?" Visst ska vi rädda planeten men man kan inte hoppa över hur vi bor. Husen ska vara friska, då blir människorna friska. Och ett sätt att hålla husen sunda är att Svanenmärka. Och förutom att de boende får en sund inomhusmiljö sparar de pengar och tär mindre på jordens resurser.

Fastighetsutvecklare har ett stort ansvar

Nästa steg i fastighetsbranschen är att begränsa koldioxidutsläppen och bygga klimatneutralt, och där uppdaterar Svanen sina krav vart femte år. Som minst ska fastighetsutvecklarna följa statens energideklaration för att räkna ut sina klimatavtryck och stadigt minska utsläppen. Även om mycket av arbetet sker på politisk nivå upplever han ändå att han och Lyckos bidrar.

– Personligen känner jag att vi kan påverka utvecklingen till det bättre. Som privatpersoner kan vi åka kollektivtrafik, köra elbil, handla ekologisk mat och konsumera mindre. Men det är en stor förmån att vara vd och få bidra med att alla våra bostäder är Svanenmärkta, säger Anders Larsson.

Sedan lång tid tillbaka är vi vana att se Svanenmärkningar i livsmedelsbutikerna, menar han, och hoppas att vi blir lika vana att se miljö- eller Svanenmärkta hus.

– Det ska väl inte vara ett undantag att fastighetsutvecklaren gjort sitt yttersta för att tänka på kommande generationer? Att husen är energieffektiva och giftfria ska väl vara en självklarhet? För oss på Lyckos är i alla fall samvetet den bästa huvudkudden och jag önskar att det blir det för fler, säger Anders Larsson.

”Vi behöver lära oss att omvandla kommunikationen från det faktum att vi miljömärker till vad miljömärkningarna innebär.”

Anders Larsson, vd på Lyckos

"Husen ska vara friska, då blir människorna friska. Och ett sätt att hålla husen friska är att Svanenmärka."

Anders Larsson, vd på Lyckos

Läs mer inom Inspirerande hemma:

Svanenmärkt - därför ska du välja Svanen

Allt fler bostadskunder bryr sig om energisnåla hus med en giftfri inomhusmiljö, och allt fler fastighetsutvecklare satsar på att få sina nyproduktioner miljömärkta. Men vad innebär en Svanenmärkning för den som bor i huset? Vad innebär den för miljön? Och vad är The Green gap?

Läs artikeln nu