Närvid Esmaeil från Fryshuset

Ungdomarnas idéer kan bli verklighet i Embassy of Sharing

Malmös ungdomar har tagit fram konkreta förslag för hur Granitor Properties kvarter Embassy of Sharing i Hyllie ska bli en mer attraktiv plats för unga.

Det är sällan som företag engagerar sig i dessa frågor och medvetet söker upp oss ungdomar för råd och tips. Det skapar mycket värde för oss, man får mer tro på samhället, säger 23-årige Närvid Esmaeil.


Närvid Esmaeil

Att dela ger mer i Embassy of Sharing

I Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö gör vi verklighet av framtidens visioner om ett hållbart kvarter. Här tar vi vara på naturens resurser och varandras kompetenser. Genom att dela kan vi åstadkomma mer och förbruka mindre.

Läs mer om Embassy of Sharing här!

Läs mer inom Den hållbara staden:

Här byggs framtidens kvarter – som ska dela på energin

Geoenergi, som finns lagrad i marken, klassas som framtidens smartaste och mest hållbara energikälla. I kvarteret Embassy of Sharing byggs Sveriges största delningssystem för geoenergi - där byggnaderna ska återanvända restenergi och dela på värme och kyla. - Det som är unikt är just delningsaspekten, säger Annika Mattsson, teknikansvarig, Granitor.

Läs artikeln nu