Brf Life – socialt, bilfritt och alldeles underbart

Granitor Properties tar nu innovation, klimat och miljö ett stort steg längre. Tillsammans med Lunds kommun skapar de Lunds första bilfria bostadsrättsförening: Brf Life. Men hur funkar ett liv utan bil för den som är ovan?

Brunnshög är känt för att ligga i framkant när det gäller hållbart boende. 2 250 000 kvm tidigare obebyggd mark förvandlas till en levande stadsdel där kommun och näringsliv tänker sig att en hälsosam livsstil, smarta effektiva lösningar och miljö ska stå i fokus. 

Förutsättningar för möten och gemenskap

Brf Life ligger mitt i centrala Brunnshög nära en av spårvägens hållplatser och handel. Promenadstråk och cykelbanor är väl utvecklade och området formas helt och hållet utifrån tanken på en hållbar utveckling.

Ulrika Viderum är hållbarhetssamordnare och certifieringsansvarig på Granitor Properties. Hon tycker att det mest spännande med projektet är hur de tillsammans med Lunds kommun lyckats lägga grunden för social och ekologisk hållbarhet ur flera perspektiv.

– Vi har skapat förutsättningar för människor att träffas och umgås i både gemensamma utrymmen, som växthuset på gården och i gemensamma ytor inomhus, och utanför byggnaden på utomhusgymmet där förbipasserande kan bidra till att skapa oväntade möten. Allt det här skapar förutsättningar för att känna gemenskap, säger hon.

– Tillsammans med att vi satsar så stort på att minska miljö- och klimatpåverkan för de boende skapar vi förutsättningar för att dem ska ha möjlighet att känna att de bidrar till en bättre framtid, säger Ulrika.

Cykelpool och gemensam pott till kollektivtrafik

Hur klarar man sig då utan bil om man är van att ta bilen? Många bostadsprojekt löser parkeringsbehoven genom så kallade p-köp i närliggande parkeringshus medan bostadsrättsföreningen Brf Life blir Lunds första bilfria bostadsrätt. 

Istället för parkeringsplatser erbjuder Granitor Properties de boende en rad olika mobilitetslösningar såsom cykelpool, cykelparkering och en mobilitetspott till kollektivtrafiken. För de som vill använda bil ibland finns en bilpool för att åtminstone minimera det egna ägandet och användandet av bil. 

Malin Sjödahl är biträdande affärschef på Granitor Properties. Hon är glad över att Granitor valt att ta detta steg.

– Det är verkligen kul att vi faktiskt vågar gå hela vägen och skapa ett bilfritt boende. Nu har vi ett boende som kan leva upp till en riktigt hög miljömedvetenhet.  

Ett boende som sparar både pengar och tid

Hon är säker på att ett flertal bostadsprojekt i stadsnära och centrala lägen i städerna kommer att utvecklas på liknande sätt. 
– Att bo nära service, skola och handel med goda kommunikationsmöjligheter med kollektivtrafik eller cykel ger inte bara besparingar genom att inte äga en bil utan även en besparing med mer tid över för det som är viktigt, som exempelvis tid för sociala relationer, vänner och familj.

Malin bor med sin familj i radhus utanför Malmö. Skulle hon själv klara sig utan bil?
– Inte i dagsläget, säger Malin. Tyvärr är pendlingen med kollektivtrafik inte optimal utan innebär ett flertal bussbyten på vägen och det är för långt att pendla med cykel, så jag kör en elhybrid-bil de dagar jag jobbar på kontoret. Och pendlingen till kontoret tar en hel del tid för mig så jag hade gärna bott i ett liknande område som Brf Life, säger hon. Helst i något större lägenhet för att få plats med barnen, men gärna ett lika hållbart och innovativt hem i radhusformat. 

Solcellsenergi med smart lagring ger lägre kostnad

Hållbarhet genomsyrar hela projektet på flera sätt. Taket på fastigheten Brf Life kommer att täckas med solceller för att fastigheten ska producera stor andel egen förnybar energi. Solcellsanläggningen förses med batteri för att solcellsenergin ska kunna lagras och användas när den behövs som mest under dygnet. Det sänker fastighetens el-kostnader och blir en ekonomisk besparing för föreningen och de boende.

I Lunds vision för området beskrivs hur arkitekturen skiljer sig från klassisk kvartersstad och funktionalistisk arkitektur. Den är istället fokuserad på att balansera jordbruk och stad, maximera upplevelse och möjligheter att mötas, samt att minimera klimatpåverkan.

Illustration: Katarina Rundgren

Lunds kommun planerar även för "härodlat" – parker med ätbara växter. I Brf Life kommer det att finnas odlingsmöjligheter på gården, med ett växthus, odlingsrabatter och planterade bärbuskar, bärträd. Gården förses med både fågelholkar och insektshotell för att hjälpa naturen på traven genom att skapa förutsättningar för och upprätthålla en biologisk mångfald.

Illustration: Katarina Rundgren

En sund värld för kommande generationer

Andra exempel på smarta lösningar i Brunnshög är en god hantering av dagvatten. Dagvatten är nederbörd som drar med sig luftföroreningar när det rinner av från tak, vägar och parkeringsplatser. Istället för att låta dagvattnet gå rakt ut i ledningssystemet fördröjs det genom magasin och gröna vegetationsrika strukturer. Genom de gröna strukturerna och genom att undvika hårdgjorda ytor underlättas fördröjning och filtrering av luftföroreningar som kan ske med hjälp av naturen istället.

Malin Sjödahl tror på hållbar innovation och utveckling och tycker att det är både viktigt och helt nödvändigt att satsa på hållbarhet och projekt som Brf Life.

– Det är den enda vägen fram för en hållbar framtid. Vi måste alla hjälpas åt med att minska utsläppen och använda våra resurser på bästa möjliga sätt så att vi lämnar över en sund värld till kommande generationer, säger Malin.

BILFRITT I VÄRLDEN

Topp 10 bilfria städer att ha koll på

Det är flera saker som bidragit till omställningen mot bilfria städer: Främst klimatförändringen, digitaliseringen och politiska skiften – men också pandemin som fått oss att vilja träffas utomhus och längta efter grönområden i allt större utsträckning.

Allt fler städer försöker nu minska bilismen genom att införa bilfria områden och bilfria dagar. Vissa har varit igång längre än andra men gemensamt är att de fått till en beteendeförändring – och har planer på att öka bilfriheten i städerna.

 1. Köpenhamn har haft bilfria områden i över 40 år. Halva Köpenhamns befolkning cyklar och Köpenhamn har den lägsta andelen bilägare i Europa.
 2. Helsingfors satsar på snabb kollektivtrafik och promenadstråk mellan områdena som ska förvandla bilbundna förorter till förtätade områden. Staden hoppas ha minskat bilismen kraftigt inom 10 år.
 3. Oslo började experimentera med bilfria områden 2017. Sedan dess har en rad olika handlingsplaner tagit fram med konkreta insatser för ett bilfritt stadsliv. Efter beslutet att minska CO2 utsläppen med 95% till 2030 har man kunnat allokera ekonomiska medel för att tex. reducera bilparkeringar i de centrala delarna, öka gång- och cykelbanor, skapa mötesplatser för människor och uppmuntrat till aktiviteter och arrangemang för en levande stad. Oslo är ett klassiskt Top-down-projekt där initiativet kommit från politiker och näringsliv i samarbete.
 4. Hamburgs grönområden uppgår till ca 40% av stadens yta och man planerar att bygga fler cykel- och gångbanor för att binda ihop staden till ett enda grönt nätverk. Målet är att vara bilfritt till 2034 och det tredje pilotprojektet för ett bilfritt distrikt påbörjas sommaren 2021.
 5. Paris har infört så kallade dagförbud för bilar. Under jämna dagar får endast bilar med jämn slutsiffra i registreringsnumret köra, och tvärtom. De parisare som inte får köra bil den dagen åker gratis kollektivtrafik eller får använda stadens hyrcyklar och elbilar. Borgmästaren menar att det är en attitydfråga och att det inte finns någon anledning att ta bilen då det finns massor av fina stråk.
 6. Madrid har redan bilfria delar och man siktar på ett helt bilfritt centrum. 24 av stadens mest trafikerade gator ska byggas om för gångtrafikanter.
 7. Milano gör en digital satsning för att få bort bilar från innerstaden. Om en bilpendlare lämnar sin bil hemma möjliggör en uppkopplad sändare i bilen att pendlaren får en kupong med värdet av en biljett i kollektivtrafiken.
 8. Vauban i Tyskland är en av de mest omtalade bilfria städerna i världen och används ofta som modell för ett hållbart område. Till skillnad från Oslo är Vauban är ett bottom-up-projekt som drivits av medborgarna, och vars drivkraft var bostadsbrist. Här har man innovativa former av boende samt ett mobilitetskonceptet med lyckad parkeringspolicy. 40% av de boende har inte bil och parkeringsplatserna är få. Man jobbar med förbättrad kollektivtrafik och bilpooler och avstånden till mat, shopping, arbete, dagis och annan service ska finnas inom cykel- och gångavstånd.
 9. London följer storstadstrenden och förbjuder bilar från förorterna att köra in i centrala London under rusningstid. Böter utfärdas för de som bryter mot förbudet.
 10. Amsterdam och hela Nederländerna har ett väl utbyggt nät av cykelvägar och i det närmaste bilfria stadskärnor. Landet ses som världens främsta cykelnation: totalt sker drygt 25 procent av samtliga resor med cykel. Som jämförelse är andelen i Sverige omkring 12 procent, men då bara för resor på upp till 10 kilometer. Man driver det nationella programmet Beter Benutten för att minska bilresande till och från jobb genom kampanjer för elcyklar och flextider och erbjuder pengar för varje cyklad kilometer (motsvarande ca 10 SEK.) Chefen för The Urban Cycling Institute har sagt att bilar i städer snart kommer ses som "ett misslyckat experiment."

Bilfria städer utanför Europa:

 • Chengdu i Kina är en ny "satellitstad" som kan bli framtida modell för annan förortsplanering. Staden är designad så att det bara är 15 minuters promenad till alla närbelägna platser.
 • Botogá i Colombia har haft bilfria söndagar sedan 1970-talet.
 • Washington, Boston, Philadelphia är städer där fler än 30% inte äger bil.
 • New York har satsat stort och gjort Time Square till gågata och byggt många nya cykelbanor.
 • Portland i Oregon är den staden som har flest cyklister i USA. Men Köpenhamn har fortfarande nio gånger fler.

Och här hemma då?

Sveriges regering har en cykelstrategi med målet att öka cyklandet för att "minska resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorterna samt bidra till en bättre folkhälsa". Det går att få upp till 10 000 kronor i bidrag till köp av elcykel och hittills har ungefär 75 000 personer ansökt.

Region Skåne satsar på bilfria miljöer för att öka både livskvaliteten hos de boende och stadens konkurrenskraft. Det har nämligen visat sig att städer med bilfria offentliga miljöer rankas högt hos invånarna. Några åtgärder man infört är förlänga avståndet till bilparkering, minska hastigheterna i innerstaden och ha bilfria zoner.

Lomma kommun planerar att vara bilfria inom 10 år. En effekt av att ta bort bilen i innerstaden, förutom de uppenbara miljöeffekterna som renare luft och lägre bullernivå, är att handeln ökar.

Det finns flera bilfria områden i befolkade delar världen än vi kanske tänker på. Många öar och stora delar av äldre stadskärnor är ofta bilfria. Några svenska städer utmärker sig också när det gäller att tänka nytt och att våga se möjligheterna.

Umeå kommun har en lång tradition av att underlätta för hållbart resande, både vad gäller satsningar på cykelvägnätet och kollektivtrafikens turtäthet. Man gjorde ett projekt 2018 där tio familjer levde utan bil under tre månader. Istället för att föreslå ett färdsätt som cykel eller buss utmanades deltagarna att plocka bort ett färdsätt i taget. Det visade sig vara enklare än väntat att bli bilfri – och att tiden utan bil förändrade familjernas både beteende, attityd och vana. Som klar vinnare stod elcykeln.


Läs mer inom Den hållbara staden:

Social hållbarhet: Q&A med Giving People. Granitors julgåva går till barnfamiljer.

Varje dag jobbar vi för att göra en positiv skillnad, i det stora som det lilla. Vi vill aktivt stödja insatser för social hållbarhet, och i år ger vi därför julgåvan till Giving People.

Läs artikeln nu