Embassy of Sharing, Malmö

Social hållbarhet

I Embassy of Sharing i Hyllie i Malmö spelar social interaktion en avgörande roll. I kvarteret integrerar vi sociala värden i bostadshusen och stadsplaneringen i stort för att skapa mening och inkludering. Med samhörighet i fokus finns allt från gemensamma takterrasser och träffpunkter till stadsodlingar och utegym.

Vi behöver varandra för att växa. Därför ser vi social hållbarhet och mångfald som nycklar för att människor och verksamheter ska kunna mötas, dela erfarenheter och utvecklas.

Mona Ghasemi, deltagare i ungdomsrådet som formats i Embassy of Sharing

Att vi som ungdomar med olika typer av bakgrund och expertis får vara med är ett otroligt viktigt steg för att Sverige ska uppnå FN:s globala mål på ett rättvist sätt.

Mona Ghasemi, deltagare i ungdomsrådet som formats i Embassy of Sharing

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}